Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Cyclamen repandum rhodense
Centaurium erythraea rhodense
Ophrys umbilicata rhodia
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Pulsatilla halleri rhodopaea
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Silene gigantea rhodopea
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Dactylis glomerata rigida
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Seseli rigidum rigidum
Lolium rigidum rigidum
Echinops ritro ritro
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Crepis foetida roeadifolia
Gnaphalium roeseri roeseri
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη