Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Matthiola longipetala pumilio
Phlomis herba-venti pungens
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Asperula purpurea purpurea
Sideritis romana purpurea
Torilis arvensis purpurea
Silene pusilla pusilla
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Linum punctatum pycnophyllum
Evax pygmaea pygmaea
Cyperus michelianus pygmaeus
Juncus fontanesii pyramidatus
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Silene dichotoma racemosa
Narcissus poeticus radiiflorus
Sideritis raeseri raeseri
Orobanche ramosa ramosa
Lactuca viminea ramosissima
Myosotis ramosissima ramosissima