Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salvia pratensis pratensis
Ephedra major procera Εφέδρα η επιμήκης
Sagina procumbens procumbens
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Centaurea nervosa promota
Silene vulgaris prostrata
Veronica prostrata prostrata
Dianthus haematocalyx pruinosus
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Galium graecum pseudocanum
Poa bulbosa pseudoconcina
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Silene oligantha pseudoradicosa
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Helicotrichon pubescens pubescens
Thymelaea passerina pubescens
Anthyllis vulneraria pulchella
Muscari pulchellum pulchellum
Allium carinatum pulchellum
Mentha pulegium pulegioides