Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis aurea
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthriscus sylvestris
Anthriscus nitida
Anthriscus nemorosa
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthericum liliago
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthemis triumfetti
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης