Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Accipiter brevipes Σαΐνι