Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …