Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anas acuta Ψαλίδα
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Pandion haliaetus Ψαραητός
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα