Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Meles meles Ασβός
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Ursus arctos Αρκούδα
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Ziphius cavirostris Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα)
Martes martes Δεντροκούναβο