Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ASFENDOU - KALLIKRATIS KAI PARAKTIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4340012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 14022.54
Χερσαία Έκταση (ha) 12227.94
Συνολική Περίμετρος (km) 58.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1510.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site has a complex geomorphological structure. Gorges, ravines, caves, dolines, pot holes, poljes, and plateaus, mostly at the higher altitudes, combined with low human activity have resulted in the creation and maintainance of very important natural habitats. The lowland part of the site consists of a plateau, with cultures and phrygana, and of a number of beaches, where increasing tourism activities take place. A natural spring at Argyroupolis and an extended oak forest are two of the habitats that are in urgent need of protection.The presence of Phragmittes formations (CORINE 1991 code 53.11), a habitat type not included in Annex I and covering a small percentage of the area, should be noted. Finally, the marine part of the site includes posidonia beds, reefs, and sea caves. As a general remark we must stress the fact that the available Annex I habitat types are insufficient and/or inadequate for the proper description of the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες However poor our knowledge about the site is, the little existing data give us a hint about its high biodiversity. There are well structured habitat types which are considered important for conservation. Such are the oak-wood formations; the fact that they are not included in Annex I habitat types makes the exact characterization and evaluation of the site in terms of biological importance problematic. Phragmites formations consitute another habitat type, again not covered by Annex I, but important for the fauna, especially the birds. Out of the endemic molluscs listed in section 3.3., only Vitrea clessini is found outside Crete; the rest are Cretan endemics. Besides The area also hosts several endemic plants, some of them Cretan endemics, besides Centaurea poculatoris, which is endemic to the site. The construction of secondary roads and the resulting easier accessibility will have a twofold effect: the increase of both the impact of human activities and of our knowledge about the site. Many habitats of high importance such as oak forests, ravines, and caves (one of them with early neolithic drawings) urge for further investigation. These data would be indispensable for a management plan, the lack of which is a serious problem. At the lower parts of the site, whose natural beauty has brought about expanding tourism activities, there is also need of a planned development. The springs of Argyroupolis, from which the town of Rethymnon is provided with water, constitute a case needing special consideration. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D Plants: The species Centaurea poculatoris, Petrorhagia dianthoides, Sanguisorba cretica, Ferulago thyrsiflora, Centaurea redempta are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the category of threatened species, at the level of Greece, of Europe and of the World in the IUCN Red Data List.Asperula idaea is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Lamyropsis cynaroides is included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants characterized as rare.Serapias lingua is protected by the CITES Convention (Annex C).Ranunculus asiaticus is an East Mediterranean endemic, occurring in Crete and Aegean in Greece, otherwise in Egypt, Libya, Egypt, Sinai, SW Asia.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The site is affected by overgrazing and by tourism activities (at the littoral). Poaching, dynamite fishing, and illegal road construction are other activities with significant impacts. The latter is becoming more and more intense and multiplies the danger of damaging the yet unharmed areas.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium rubrovittatum
Alyssoides cretica
Centaurea idaea
Centaurea poculatoris
Crepis auriculifolia
Cyclamen creticum
Origanum dictamnus
Petromarula pinnata
Phoenix theophrasti (Κρητικός φοίνικας)
Ranunculus asiaticus
Scutellaria sieberi
Serapias lingua
Valeriana asarifolia
Verbascum arcturus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη