Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα FRE - TZITZIFES - NIPOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4340011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1217.60
Χερσαία Έκταση (ha) 1217.6
Συνολική Περίμετρος (km) 12.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 779.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 151.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area is located at the east part of Crete, near the town of Chania, and it includes the villages of Tzitzifes and Fre. The site is characterised by rocky lands and steep slopes, which are covered by a matorral of daphne (Laurus nobilis), some woodlands of Cypress (Cupressus sempervirens), phryganas (dominated by Sarcopoterium spinosum and Thymus capitatus) and a garrigue with Quercus coccifera (5331 is used to describe tree-spurge formations of Euphorbia dendroides). An the lower altitudes there are cultivated lands, principally olive trees, while vineyards cover a small part of the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The ecological quality and importance of the site consist in the presence of the unique in Crete matorral of daphne (Laurus nobilis). Its biodiversity needs investigation but it is expected to have a great interest. Only a few species of plants, mammals and gastropods have been described up to now, but among them there are species endemic to Crete, such as all the plants and gastropods listed in section 3.3 (except Vitrea clessini, which is an endemic to the Aegian region). Notably, Oxychilus spratti is stenoendemic of Central and West Crete. One more endemic to Crete species reported the site is the amphibian Hyla arborea cretensis.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The laurel matorral is in danger because of the cutting of daphne shrubs and replanting with Cypress and carob trees (Ceratonia siliqua) or use for cultivation with woods plants (olives trees and vineyards). The general use of pesticides and fertilises in the cultivations may cause pollution on underground waters. The human activities are important and permanent. The pressure of grazing at the upper parts of the site is moderate and contributes to the conservation of phryganas and matorral. But if the population of goats increases, these habitats will be in danger. On the other hand, an increase of Quercus coccifera would be expected with a reduction of grazing pressure, but in disadvantage of the laurel matorral.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Origanum dictamnus
Petromarula pinnata
Scutellaria sieberi
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη