Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα CHERSONISOS RODOPOU - PARALIA MALEME
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4340003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8797.27
Χερσαία Έκταση (ha) 8325.22
Συνολική Περίμετρος (km) 64.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 742.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located at the NW part of Crete, (about 20 Km from Chania), and comprises Rodopos peninsula and the coastal area from Kolympari to Platanias. The marine part of the site is delimited by the depth curve of 50 m and is characterised by the presence of posidonia beds. The terrestrial part is characterised by: 1) Vegetated sea cliffs, Aegean cliffs, chasms, screes and sink holes. 2) Phrygana affected by grazing. 3) Local Pistacia lentiscus thickets in a good condition. 4) Areas cultivated with vineyards. 5) Locally restricted intensive building activities. NOTES5331 is used to describe thickets of Euphorbia dendroides of macaronisia origin.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of "Rodopos" site is indicated by the following characteristics: 1) The archaeological site of Diktynaio in the northern area of the peninsula and the absence of a road in a good condition after the village Rodopos, act as a barrier for extensive human activities. 2) In the area of Ravdoucha mammal subfossils have been found. 3) The site as a whole is very important for the avifauna of Crete (CORINE, MEDSPA) because of its position and its geomorphology (important to cliff nesting birds - important migration route for harriers and herons). 4) There are a lot of endemic species (plants and animals) in a variety of sufficiently conserved habitat types. There are also species such as Fritillaria graeca, an endemic of the Aegean islands, which in the island of Crete it has been found only in Rodopos peninsula and its presence is very rare.5) The coastal area from Kolympari to Platanias is one of the most important places for the reproduction of Caretta caretta in Crete. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlants: The species Ophrys bombyliflora, Ophrys candica, Orchis italica, Ophrys doerfleri are protected by the CITES Convention (Annex C). Ophrys doerfleri, an endemic species is also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Stachys tournefortii is included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants characterized as rare and is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Malcolmia flexuosa ssp. naxensis is endemic to the Aegean region and Anatolia. Helichrysum orientale Iia a species with distribution in Greece and W Turkey. Parietaria cretica is a species with distribution in Sicily, Greece and the Aegean region.Reptiles: 1) The snake Natrix tesselata and the lizard Podarcis erhardii are also very rare in the site; moreover Podarcis erhardii is of great importance because it is found in one of the southern limits of its distribution. Invertebrates: 1) The snail Monacha rothi is very rare in the site, which is one of the southern limits of its distribution.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The general impacts and threats within and around the site are described in section 6. However it is worth to note that the main impacts are the fires, hunting, shooting, fishing and grazing.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea argentea
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Fritillaria graeca
Helichrysum orientale
Malcolmia flexuosa naxensis
Nepeta melissifolia
Ophrys bombyliflora
Ophrys candica
Orchis italica
Origanum dictamnus
Petromarula pinnata
Scutellaria sieberi
Valeriana asarifolia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Meles meles (Ασβός)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη