Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα MONI KAPSA (FARANGI KAPSA KAI GYRO PERIOCHI)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4320004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 974.43
Χερσαία Έκταση (ha) 974.43
Συνολική Περίμετρος (km) 14.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 706.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located at the SE part of Crete, about 35 km E of Ierapetra. It includes a small gorge (3 km lentgh) with the name of the monastery, Moni Kapsa, which is inside the gorge. There are a small sand beach and coastal sand dunes at the exit of the gorge to the sea. The marine part covers less than 1% of the site. The site encompasses inland cliffs, chasms, and exposed rocks. There are phrygana in good condition.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is of great aesthetic value. It is also very interesting for its flora (with some endemic and local endemic species and with rare species) and for its geomorphology.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DTordylium hirtocarpum is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Silene pinetorum is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants characterized as rare. Brassica cretica ssp. cretica is a chasmophyte found only in C. & S. Lebanon out of Greece.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The only considerable impacts and threats within the site are the stock farming (goats), erosion, and fire.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis tomentella (Ανθεμίδα …)
Campanula pelviformis
Centaurea argentea
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Erysimum creticum
Hypericum amblycalyx
Nepeta melissifolia
Phlomis lanata
Scutellaria sieberi
Stachys spinosa
Thymbra calostachya
Tordylium hirtocarpum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Meles meles (Ασβός)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη