Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα GIOUCHTAS - FARANGI AGIAS EIRINIS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4310002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 716.05
Χερσαία Έκταση (ha) 716.05
Συνολική Περίμετρος (km) 21.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 799.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 90.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The southern part of the site is a rocky mountain with very steep slopes. The main rock is limestone of the Tripoli series. It is surrounded by extensive cultivation with vineyards and olivetrees. It is a very important archaeological site. Human activities have not stopped there since the early Neolithic times. The dominant vegetation is maquis and phrygana, but artificial pine and cypress groves. There are a T.V. transmitor and a church on the two highest peaks. The north-east and the north parts of the site comprise an intermittently flowing river with rich riparian vegetation. There is a small canyon at the north-east edge of the mountain. The rocks are neogene marbles.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is characterized by high biodiversity and by the presence of many Cretan and Greek endemic species of flora and fauna. It is an ecological island surrounded by extensive cultivation, mainly vineyards and olive groves. Giouchtas mountain is one of EU's Important Bird Areas due to the presence of an important vulture colony. It is protected as an "important archaeological site" and as a "site of special natural beauty". However, legislation and protection are not effective. NOTE: Rhinolophus ferrumequinum ssp. creticum, a subspecies endemic to Crete, is included in section 3.2.c. as Rhinolophus ferrum-equinum.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Fire is a threat for the vegetation, the rare plants and for the maintenance of the stability of the substrate. Fires occur regularly on the northern slopes of the mountain and arise from the disposal ground of household wastes. The pine and cypress tree planting is the main threat for the biodiversity and for the structure of the ecosystem of Giouchtas mountain. Water pollution of the river by urban sewage and by olive oil mills' wastes is a severe threat for the associated flora and fauna.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alyssoides cretica
Centaurea idaea
Cyclamen creticum
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Hypericum jovis (Υπερικό του Δία)
Origanum dictamnus
Petromarula pinnata
Silene vulgaris angustifolia
Teucrium alpestre alpestre (Τεύκριο το αλπικό)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη