Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ANAFI: ANATOLIKO KAI VOREIO TMIMA KAI GYRO NISIDES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220023
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 584.62
Χερσαία Έκταση (ha) 584.62
Συνολική Περίμετρος (km) 29.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 463.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site includes the eastern part of the island of Anafi along with a group of three small islets (Ftena, Pachia and Makra) situated south of Anafi island, at the south-east part of the Cyclades islands.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site is important for the Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) with a total breeding population of 290 pairs. It is also important for the Shag (Phalacrocorax aristotelis, 20-30 pairs), the Bonelli's Eagle (Hieraaetus fasciatus, at least 1 pair), and the Audouin's Gull (Larus audouinii, 10 pairs). The exact numbers of breeding Cory's (Calonectris diomedea) and Yelkoun (Puffinus yelkouan) shearwaters are not known yet, it looks however that this site is also important for both species.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats include introduced rats in the islets that prey on eggs and chicklets of breeding birds. Tourism is still not very developed in Anafi, however there should be some planning for future threats, especially in the islets for avoidance of disturbing the Eleonora's Falcon and Audouin's Gull colonies. \nOver-exploitation of fish stocks is the most serious threat for the Shag and the Audouin's Gull. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη