Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOI DESPOTIKO KAI STRONGYLO KAI THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220017
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1858.34
Χερσαία Έκταση (ha) 935.31
Συνολική Περίμετρος (km) 25.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 180.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The small islands of Strongylo and Despotiko are located near Antiparos and Paros at the centre of the Cyclades islands (Aegean sea). A belt of posidonias surrounds the islets. The site is characterised by rocky lands which are covered by phryganas (dominated by Genista acanthoclada and Cistus spp.), dense mid-elevation matorral of Juniperus phoenicea (also on sandy dunes) and a garrigue with Quercus coccifera a (grazed, sparsely covered Quercus coccifera garrigue, not including the species Ampelodesmus). There are some abandoned old cultivation which are now recovered by phryganas (Sarcopoterium spinosum and Thymus capitatus).
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The ecological quality and importance of the site consist in its variety of well conserved natural habitat types, which are typical of the central Cyclades: posidonias in the sea, phryganas, matorral and garrigues on the terrestrial part of the site. The human presence is low and not permanent. The pasture pressure is moderate and contributes to the conservation of phryganas. The seal Monachus monachus is a permanent resident of underwater caves of the islets. The biodiversity of the site is expected to be of great interest, but needs further investigation since only a few species of reptiles and gastropods have been described up to now. Such are the gastropods Albinaria coerulea, Monacha rothi, Mastus etuberculatus, and Vitrea clessiner which are endemic to the Aegean’s islands.Rare sandy stones fossils are found on the beaches. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVAITON D: Amphibians and Reptiles: the species Agama stellio and Cyrtodactylus kotschy , besides being protected by the Bern Convention (1979), are also protected by the and Greek law (Presidential Decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The general and of moderate intensity use of the terrestrial part of the site for as a pasture contributes to the maintenance of phryganas (with the combination of fire) but if the population of goats increases, the ecosystems will be in danger. On the other hand we would expect an increase of Quercus coccifera and Juniperus phoenicea matorrals with the absence of grazing. In the past the islets were used for production of wood charcoals and lime from quarries. Sometimes, inhabitants of Antiparos and a few tourists (campers) cut and burn wood.The marine environment is in a fragile balance because of moderate tourism activities (fishing and aquatic sports) and professional fishing.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη