Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS PAROS: PETALOUDES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220016
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 97.69
Χερσαία Έκταση (ha) 97.69
Συνολική Περίμετρος (km) 3.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 205.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 36.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area is located at the central part of Paros (Moni Christou), the central island of the Cyclades (Aegean sea).The site is characterised by a little river and rocky lands which are covered by phryganas (with Genista acanthoclada and Thymus capitatus), garrigue-like scenery with Quercus coccifera and a dense mid-elevation matorral of Juniperus phoenicea. There is also riparian vegetation with common perrenials or annuals (the vegetation of a constantly flowing mediterranean river with gravel bed, usually pebbles, a habitat type not included in Annex I). There are cultivations, vineyards and olive trees which are property of the Church.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The ecological quality and importance of the site consist in a) the presence of a great population of the rare butterfly Callimorpha quadripunctaria near the river, a rare phenomenon in Greece (the butterfly forest in Rhodos is another such example); and b) its variety of natural and semi-natural habitat types (phryganas, matorral, garrigues and olive trees).Its biodiversity is expected to be of great interest, but further investigation is needed, since only few species of plants, amphibians, reptiles and gastropods have been described up to now. Such are the gastropods Albinaria coerulea and Monacha rothi, which are endemic to the Aegean’s islands and Deroceras parium, which is a stenoendemic species of Paros.Other important species: Amphibians and Reptiles: the species Agama stellio and Cyrtodactylus kotschy, besides being protected by the Bern Convention (1979), are also protected by the and Greek law (Presidential Decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The human presence is moderate but permanent. The major problem of the site is the removal of butterflies by tourists. Moreover, the proximity of cultivations and the use of pesticides may contribute to the diminution of the butterfly’s population. The pressure to the lands used as pastures is moderate and contributes to the conservation of phrygana.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη