Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VOREIA AMORGOS KAI KINAROS, LEVITHA, MAVRA, GLAROS KAI THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6062.45
Χερσαία Έκταση (ha) 3421.83
Συνολική Περίμετρος (km) 82.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 820.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site comprises the north-eastern part of Amorgos island and the offshore islets Levitha, Kynaros and Mavria. The maximum altitude is 821m. a.s.l. It is a rocky place with a lot of inland cliffs and sea cliffs. The islets are located almost in the centre of the Aegean between Amorgos and Leros islands with maximum altitude not exceeding 200 m. There are cultivations in the centre of Levitha islet. There are also a lot of free grazing goats all over the island. On Kinaros islet there are also cultivations and goats but fewer than on Levitha. In both islets there are very deep bays, which could be considered similar to fjords. The vegetation on Kynaros and Levitha is phrygana and maquis. There are very few intermittent streams. Geologically the whole area consists of limestones of the Jurassic - Triassic period. The marine area includes shallow waters with Posidonia beds and Cymodocea beds on rocky surfaces. It should be mentioned that because of the substrate there must be caves in the area, but there are not enough relative data.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The whole area, north-eastern Amorgos and the offshore islets, is quite important regarding its ecological and scientific quality as well as its aesthetic value. Though the area has not been sufficiently studied yet, the available data show a high degree of endemism both in plant and animal species. The floristic and faunistic importance of the area is due to the position of the islets, being in the centre of the Aegean sea, and to their relatively large size (compared to other Aegean islets). Their fauna and flora has elements of the surrounding areas. Also, the island of Amorgos, which is the easternmost island of the Cyclades, shows characteristic elements of the Asian and European fauna and flora. Regarding the flora, the limestone cliffs and screes that characterise the site are typical habitats of endemic plant species. An analytical description of some important elements of the flora and fauna makes its importance evident: Fauna: There are some strict endemic subspecies of the lizard Podarcis erhardii and a snake subspecies, Elaphe quatorlineata rechingeri (listed on 3.2.d.). All the reptiles listed on section 3.3. are legally protected species. In particular, The species Cyrtodactylus kotschyi, Podarcis erhardii and Rana ridibunda are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and by the Bern Convention (app. II). The species Eryx jaculus is protected by the Bern Convention (app. II). Podarcis erhardii and Rana ridibunda are also included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC. The only invertebrate species that have been studied on the islands are isopods and molluscs. The species which are listed on he section of "other important species" are all endemic, mainly to the island and some to the Aegean. Plants: The plants listed on section 3.3. (other important species) are either endemic to one of the islets or to Amorgos or endemic to the Aegean, most of them rare species. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D (for the other species explanations are given in the above text)Fibigia lunarioides, Aurinia saxatilis (=Alyssum saxatile) and Allium luteolum are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Anthyllis aegaea, Asperula abbreviata, Asperula tournefortii, Campanula hetrophylla, Centaurea oliveriana, Dianthus fruticosus, Eryngium amorginum, Fibigia lunarioides, Gallium amorginum, Origanum tournefortii (O. calcaratum), Seseli gummiferum ssp. crithmifolium and Symphytum davisii are listed on the IUCN Red Data list in the category of threatened species (1988; 1993), characterized as "Rare" and are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Helichrysum orientale Iia a species with distribution in Greece and W Turkey. Lactuca acanthifolia (= Scariola acanthifolia) is found in Ydra, Cyclades, East Aegean Islands and only in SW Turkey out of Greece. Senecio bicolor is a chasmophyte with a restricted geographical area of distribution forming isolated populations with local differentiation (scattered in the Mediterranean,Cyclades, Kythira, Nisyros, Chios). Brassica cretica ssp. aegaea is a chasmophyte with distribution in Greece, SW Anatolia, Mt Carmel. Astragalus spruneri is endemic to the Balkans, Aegean Islands and Anatolia.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threat for the area is fire. Other threats are grazing and illegal hunting and fishing.Especially for the small islets, Levitha, Kinaros and the two Mavri, special care is needed in the management of the land use.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium luteolum
Anacamptis pyramidalis
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Asperula abbreviata
Campanula heterophylla
Campanula laciniata
Centaurea oliverana
Centaurea raphanina mixta
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Eryngium amorginum
Erysimum senoneri icaricum
Fibigia lunarioides
Galium amorginum
Helichrysum amorginum
Helichrysum orientale
Lactuca acanthifolia
Nepeta melissifolia
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Senecio bicolor bicolor (Σενέκιο το δίχρωμο)
Seseli gummiferum crithmifolium
Symphytum davisii cycladense
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη