Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ANATOLIKI KEA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7155.10
Χερσαία Έκταση (ha) 6697.89
Συνολική Περίμετρος (km) 49.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 560.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site covers the south-eastern part of the island of Kea. The main parent rock material of the rocks is schist. The relief is quite variable, with sharp lines, ranging from the highest peaks of Profitis Ilias and Agios Panteleimonas (561 and 547m, respectively), to the eastern coasts of the island, with an impressive gorge in the middle of the site and many secondary smaller gorges, which end up to the sea. The coasline is dentelated. The understorey of the Quercus macrolepis forest usually consists of phryganic shrubs (Sarcopoterium spinosum, Centaurea spinosa). In several places the shrubs have been removed and the soil is cultivated.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες It is striking that the island of Kea is the less studied island of the Cyclades group. Very little is known either about the fauna or about the flora of the island. The most interesting feature of the wildlife of the site in question is the existence of the Quercus macrolepis (Q. aegilops) forest. There are two contradictory hypothesis regarding the origin of this deciduous oak forest: it is possible that the forest in question is a relict from the period when the Cyclades islands were covered by deciduous forests, while according to another point of view the oak forest is artificial. The fact is that the Q. macrolepis forest is one of the largest ones in the Cyclades region and maybe in the whole area of the Central Aegean Sea. The oak forests (the valonean oak forests in particular) are among the most threatened habitats in the Mediterranean basin, because of their relative difficulty in regenerating after fire (in comparison with the mediterranean coniferous forests) and to tolerate overgrazing. The lack of any kind of severe human pressure on the wildlife of the site will make easy the work of the local authorities in effectively applying any management plan for the site, according to ecologically sound principles, in order to conserve this forest and the other habitats of the island as well.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DScrophularia heterophylla var. heterophylla (=Scrophularia heterophylla ssp. heterophylla) is a balkan endemic.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The present status of the wildlife of the site does not seem to be under any kind of severe threat. Illegal hunting, grazing and the possible use of herbicides and pesticides affect in a negative way the flora and fauna of the site. Moreover, there are no signs of interest for the development of any kind of tourism industry in the area, at least for the near future.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula celsii carystea
Centaurea raphanina mixta
Fritillaria graeca
Muscari pulchellum clepsydroides
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη