Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SIFNOS: PROFITIS ILIAS MECHRI DYTIKES AKTES KAI THALASSIA PERIOCHI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2067.35
Χερσαία Έκταση (ha) 1859.82
Συνολική Περίμετρος (km) 24.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 560.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A great part of the site is occupied by a small mountain, Profitis Ilias, with the highest peak of the island (Apidia, 600 m) and the springs of Agia Marina, Agios Ioannis and Panagia. These springs are very important for the equilibrium of water on this island. In some parts there are very characteristic screes with singular formations of stones without strict structure (sares), maybe the most distinctive ones in the Aegean.The marine part of the site site includes Posidonia beds and small shallow bays.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The most important elements of the site are the Junniperus forest, the springs and the marine habitats. It is also is notable on the small mountain as a whole, from the sea to the top, all the typical landscapes of the Cyclades are represented at a good to excellent conservation status without the burden of many tourism pressures. The invertebrate fauna is interesting. The snails Monacha rothi, Mastus etuberculatus, Vitrea clessini, Cernuella sp., Helicona cyclolabris and Mastus pusio are endemics of the Aegean. The snail Albinaria turrita and the slug Deroceras seriphium are endemic to Cyclades. The snail Trochoidea siphnicus is endemic to the island.Regarding the flora, ta data are too few for any ecological assessment.There are also several legally protected species of reptiles, notably the snake Macrovipera schweizeri (= Vipera lebetina, an Annex II priority species listed in section 3.2.d), which is included in the National Red Data Book as vulnerable.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DThe reptiles Cyrtodactylus kotschyi, Podarcis erhardii is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/1981).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The threats for this site are: a) a) the possible tourism development: the increase of human presence and activities in the area will probably disturb the ecological balance; b) the grazing, which at present is kept to an acceptable level; c) the cultivation, which is not too intense yet; d) the illegal fishing and hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη