Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS POLYAIGOS - KIMOLOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13897.73
Χερσαία Έκταση (ha) 3433.73
Συνολική Περίμετρος (km) 85.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 339.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes the islands of Polyaigos, part of Kimolos and the surrounding marine area at a distance of 1 nautical mile aroud the coast (~65% of the site). Between the two islands depths are generally less than 30 m. Geologically, both islands consist of volcanic rocks of the Plio-Pleistocene age. The altitude is similar on both isles (354m and 365 respectively) but the relief on Polyaigos is more steep. Cultivation has been practiced all over Kimolos and numerous terraces are found around the hills but nowadays are mostly abandoned. The natural vegetation on both islands is quite similar, ranging from prhygana (Centaurea spinosa, Sarcopoterium spinosum, Cistus, Erica) to low and high shrubs (Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, Olea europea, Arbutus unedo). These communities have been established in former cultivations during the last decades. Along the streams, characteristic species include Nerium oleander and Myrtus communis. Small wetlands are formed at the mouth of the streams with halophilous vegetation (Juncus sp.). Developed halophilous scrub formations are formed at Ellinika and Alyki on Kimolos. The coasts are mostly rocky with chasmophytic and aero-haline vegetation. Sporadic and limited sandy beaches with hamophilous communities are formed around Kimolos and on the west and northwest coast of Polyaigos. Numerous sea caves are formed along the coast of the two islands. Polyaigos is uninhabited. There are no roads or other infrastructure on the island apart from a few abandoned dwellings and an old mine. Kimolos supports a population that lives in the traditional village of "Chorio". A few small seasonal settlements appear along the East and South coast. Tourist development on the island is very limited.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The marine area supports a significant polulation of the Mediterranean Monk seal Monachus monachus that breeds in numerous sea caves along the coast of the two islands. Posidonia beds are abundant in the littoral zone. Due to the volcanic origin of the islands, some unique geological formations are present. Natural habitats, especially on Polyaigos, are in very good conservation status and are suitable for a significant number of rare and endemic plant and animal species (listed in sections 3.2 and 3.3). Many of these species are common in the island complex of Milos-Kimolos-Polyaigos-Antimilos and since human development is still very limited in the site, nature conservation can be maintened. Several important plant species (section 3.3) like Centaurea spinosa, Crepis multiflora, Gagea graeca, Hymenonema graecum, Paronychia macrosepala and Aegilops comosa are Greek endemic species but they also extend to W and/or NW Turkey. Allium staticiforme and Anthemis rigida have a similar distribution (the latter also occurs in Cyprus) and are species of the coastal zone which are not currently threatened but their communities on sand and shingle are considered vulnerable due to loss of habitat. Brassica cretica is a species with local populations, usualy coastal, whose main distribution area is Greece just extending to W Turkey and with a distinct appearance in Lebanon (probably introduced) and Mt Carmel (Israel). Cynara cornigera is an east-mediterranean species, with an interesting distribution in the Aegean. Apart from Greece it is also found in Cyprus. Ruscus aculeatus is included in Annex V of the Directive 92/43/EEC. Satureja nervosa is included in the IUCN-WCMC List of threatened species (1997) with the characterisation "Rare". It should be noted that the endemic status of Dianthus diffusus and Crepis hellenica is questionable. The reptiles of the site (3.2d & 3.3) are included in Annex II or IV of the directive 92/43 and are protected by the GreeK Law (Presidential Decree 67/81) and by the Bern Convention. With the current knowledge, the endemic species Macrovipera shweizeri and Podarcis milensis are the only endemic vertebrate species, apart from fish, in the Aegean. Concerning the ornithofauna, many important bird species have been recorded (listed in section 3.2a and 3.2b.) that are protected by various Greek and European Laws and Conventions. The cliffs around the coast are important for seabirds as well as for the falcon Falco eleonorae.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Human pressure on habitats and species is very low especially on the terrestrial part of the site that remains unhabited. On Polyaigos free grazing of 1500-2000 goats represents the only human intervention on the island. On NW Kimolos the only productive human activity is traditional agriculture that is practiced on a very low scale. Intensive and illegal fishing are the most serious threat for the marine environment. Careful planning is needed in order to minimize the impact of the increasing touristic development, that is considered to become the most important threat in the future.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Brassica cretica cretica
Centaurea raphanina mixta
Cyclamen hederifolium
Cynara cornigera
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Hymenonema graecum
Mentha pulegium cephalonia
Muscari pulchellum clepsydroides
Ophrys tenthredinifera
Orchis coriophora coriophora
Ruscus aculeatus
Serapias cordigera
Silene cythnia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Podarcis milensis adolfjordansi (Γουστέρα των Ανάνων)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη