Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PARAKTIA ZONI DYTIKIS MILOY
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5328.25
Χερσαία Έκταση (ha) 8.35
Συνολική Περίμετρος (km) 128.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 51.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site comprises the coastal zone of the western Milos island, from the port, Adamas, up to the westernmost side of the island. On the north and south coast there are a few sand beaches. Apart from these beaches the rest of the shores of the site is steep cliffs, and there are hardly any other sandy seashores. Geologically, the island had been an active volcano till the middle of Quaternary. It consists of Plio-Pleistocene volcanic rocks and there is also a small area with Pliocene limestones. On the north coast of the area there are Cymnodocea beds, while Posidonian beds exist throughout the entire marine part of the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is characterized by variety and abundance including shallow waters with Posidonia beds and Cymnodocea beds on rocky surfaces. The accurate estimation of the Monachus monachus population is a very difficult task, due to the rarity and peculiar species' ecology and behaviour. Such an estimation can be achieved, at least for the actual conditions in Greece by means of the identification of all individuals of the monk seals. At present, only assessment of the population has been made for the greater area covering Milos, Antimilos, Kimolos and Polyaigos islands, taking into consideration that monk seals can move widely in all the area of the island complex (25-40 individuals of varying ages, data of 1999). On the basis of an on going monk seal project for the site area, the population is estimated to 1-5 individuals. The appropriate submerged sea caves, offering shelter for the monk seals, are resting habitats for the species and in one case a cave is used during the pup and lactation period.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Tourist and leisure activities, like boat excursions and diving, if not controlled, are a nuisance and a possible threat for the Mediterranean monk seal Monachus monachus. Landslides, due to past volcanic activity and geological characteristics, is a possible threat to the existence of the sea caves that are shelters for the above species. Shipment of minerals from the quarry can locally increase the turbidity of the water. Angling and professional fishing, to some extent, can affect the fish stock in the area. Outside the site some incidental killing of monk seal individuals has been recorded.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη