Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KOS: LIMNI PSALIDI - ALYKI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210027
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 435.59
Χερσαία Έκταση (ha) 435.59
Συνολική Περίμετρος (km) 11.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 27.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site comprises of two wetlands located on the northern part (cape Louros including lake Psalidi) and west part (salt-marsh Alyki Tigaki)) of the island of Kos. Lake Psalidi is a actually a coastal salt-marsh, permanently flooded by salt or brachish water. It supports halophilous or semi-halophilous vegetation and permanently inundated reed-beds with Phragmites australis and Typha spp. (a habitat type not included in Annex I, CORINE 91 code 53.111). In the western part of the site there is Alyki, a small lagoon with a salt-pit, with halophytic vegatation, reedbeds, and Tamarix spp. Around it there are sand dunes and sand beaches.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for breeding and migrating waterbirds. Species of concern include Tadorna ferruginea and Numenius tenuirostris.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats include urban development and expansion, road construction, tourism development and hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Numenius tenuirostris (Στενόραμφη τουρλίδα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη