Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ANATOLIKO TMIMA ASTYPALAIAS KAI NISIDES KOUNOUPOI, FTENO, CHONDROPOULO, KOUTSOMYTIS, MONI, AGIA KYRIAKI, TIGANI, CHONDRI, LIGNO, FOKIONISIA, KATSAGRELI, PONTIKOUSSA, OFIDOUSSA, KTENIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1459.07
Χερσαία Έκταση (ha) 1459.07
Συνολική Περίμετρος (km) 87.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 248.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes the far eastern part of the island Astypalaia and a complex of 14 islets, Kounoupi (140 ha), Fteno (2 ha), Chondropoulo (1.5 ha), Koutsomytis (40 ha), Moni (3 ha), Agia Kyriaki (23 ha), Tigani (4 ha), Chondri (30 ha), Ligno (18 ha), Fokionisia (60 ha), Katsagreli, Pontikoussa (90 ha), Ofidoussa (65 ha), and Ktenia. The island of Astypalaia belongs to the unit of Tripolis. The substratum of the site consists of Cretaceous limenstone in its major part. The north portion of the site consists of marine Pliocene sediments. All these islets, except Ophidousa, are surrounded by the depth curve of 100 m and consist of Cretaceous limentone. Ophidousa, lying 3 km west of Astypalaia, is joined with the main island with the depth curve of 200 m.The axis of the site has a NE-SW direction with a maximum length of about 11 Km and a maximum width of 9 Km. The islets Pontikousa and Ophidousa are characterized by a central hill, reaching at an altitude of 250 m and 130 m, respectively, high for their small surface, with very steep slopes. The vegetation is mainly phryganic but also includes Juniperus phoenicea arborescent matorral. At places, where the matorral is grazed and degraded, Pistacia shrubs have been appeared tending to dominate the vegetation. There are also intermittent streams with characteristic vegetation.The coastline is indended, with numerous small bays and typical sea-cliff vegetation. All along the coasline there are a lot of sea caves that are used as refuges by the Monk Seal Monachus monachus.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is important for breeding seabirds. Species of concern include: Puffinus yelkouan, Falco eleonorae and Larus audouinii.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats include abandonment of agriculture, overgrazing, intense shooting and overfishing.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη