Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VRACHONISIA NOTIOU AIGAIOU: VELOPOULA, FALKONERA, ANANES, CHRISTIANA, PACHEIA, FTENO, MAKRA, ASTAKIDONISIA, SYRNA - GYRO NISIA KAI THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4568.43
Χερσαία Έκταση (ha) 1945.24
Συνολική Περίμετρος (km) 125.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 322.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site comprises a complicated area with more than 25 small islets of the Aegean situated between the Cyclades and Crete. The two westernmost islets, Velopoula and Falkonera, are situated in the Myrtoon Sea, while all the others are situated on the south of the Cyclades and Astypalaia, north of Crete and northwest of Karpathos. The sum of the area of all the islands does not exceed a few square kilometres. The largest is the island of Syrna with an area of 7.8 km2, while the area of the smallest does not exceed a few square metres. They are very remote since almost all of them are found away from any large land mass and also they are surrounded by very deep sea the depth of which in most cases exceeds 1000 m.All the islets can be clustered in two groups according to their geologic history. One group consists of volcanic origin islets (Ananes and Christiana groups) while the second includes islets mainly of sedimentary origin (all the other islets). The limestones belong to the zones of Gavrovo - Tripoli and/or Paxoi. In general the islets are rocky places. Their height ranges from 50-200m. The influence of strong winds and rough sea, which act on the islets the whole year round, is obvious at first sight. The general appearance of the islets is the result of the combination of substrate and of climatic factors. On small isslands two there are two distinct vegetaiton zones: a littoral zone inhabited by true halophytes and a sublitoral zone, which is not washed by sea water even at stormy weather. In this zone the vegetation is phrygana with Centaurea raphanina ssp. mixta, Sarcopoterium spinosum, Euphorbia sp., Thymus capitatus, etc. on most islets. On some islets the phrygana vegetation is lacking or represented by very few species and instead there is a special sublittoral vegetation, with species confined to small islands or that are rarely found on shores of larger islands. On the eastern islets there are some patches of maquis vegetation with Juniperus phoenicea and Pistacia lentiscus. On the larger one, Syrna islet, the vegetation is mainly maquis, Juniperus phoenicea being the predominant plant. On some islets there are remains of terraces that people used to cultivate, and also remnants of lighthouses and shepherds’ houses. Today the islets are uninhabited; except for Syrna. Vertical seacliffs are present on all islets, even at the ones with the lowest altitudes; rarely is there a beach, and if there is one it is usually with pebbles. The only exception is on one islet of Tria Nisia group, south of Syrna, where there are extensive sand dunes on its northeast side. The vegetation of the cliffs is mostly composed by Aegean endemics, many of which are obligate chasmophytes. The sea that surrounds the islets is very deep. There is a very small area with shallow waters. This is very important for the marine ecosystems, especially for the oligitrophic systems of the east Mediterranean.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The scientific knoweledge (published data) for the area is very poor. The importance of the islets is great for both terrestrial and marine ecosystems. They can be considered as a unique "oasis" of terrestrial and marine ecosystems in the Aegean, even in the whole eastern Mediterranean Sea. The shallow waters that surround them, even though they cover a small area, are essentially important for the marine ecosystems, especially for the oligitrophic systems of the east Mediterranean; marine organisms breed and they also seek shelter in these areas. The rocky substrate of the sea bottom is covered by Cystoseira sp. In addition, these islets are the only peaks of land in a large area of a deep sea. The terrestrial ecosystems are remnants of the old Aegaeis and this is reflected in their flora and fauna. Also these ecosytems, though tiny, are very important for migrating birds as well as for breeding seabirds. Their whole fauna and flora, which contain rare and endemic species, is in disequilibrium, constantly changing, due to the constantly changing enviroment. The flora is characterized by the presence of vicariant species (or islet specialists). In detail, on each islet there are: Podarcis milensis is found on Velopoula, Ananes and Falkonera. Cyrtodactylus kotshyi is found on Velopoula, Ananes, Falkonera, Christiana, Pacheia, Fteno, Makra, Astakida, Ounio, Karavia, Aderfia and Zafora (the largest one). Telescopus fallax is found on Christiana. Podarcis erhardii is found on Pacheia, Fteno, Makra, Zafora, Tria Nisia and Astakida. The Bern Convention (appendix II) and the Greek law (Presidential Decree 67/1981) protect the species Cyrtodactylus kotschyi, Telescopus fallax, Podarcis erhardii, and Podarcis milensis. Podarcis erhardii Podarcis milensis are listed on Annex IV of the Directive 92/43/EEC. Posidonian beds are found around Astakida islet, Syrna and Tria Nisia. Silene holzmanii (included in Annex II of the Directive 92/43/EEC) is found on Mikro Zofrano, Karavonisia, Tria Nisia, Avgo and Astakida. S. holzmanii is a vulnerable Aegean endemic (IUCN 1993) protected by the Bern Convention and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). It is a vicariant chasmophyte found on circa 15 locations in the Aegean. Other important plant species are: Achillea cretica, an aegean region species (occurring out of Greece only in SW Turkey) is found on Syrna, Dyo Adelfia, Tria Nisia, Zafora, Astakida. Anthemis ammanthus ssp. ammanthus (=Ammanthus maritimus), an endemic species, is found on Zafora islets and on Tria Nisia. Asperula tournefortii, a rare endemic species (IUCN 1993) of limestone cliffs is found on Zafora islets and Astakida. Arenaria aegaea (=A. serpyllifolia ssp. aegaea), an Aegean endemic, is found on Fteno, Makra, Zafora islets, Chamili, Avgo and Divounia (Ounianisia). Anthemis scopulorum, an Aegean endemic, is found on Ananes, Zafora and Astakida. Fibigia lunarioides, an aegean endemic, is found on the same islets, except Astakida. It is protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). Atriplex recurva, an endemic aegean species, is found on Zafora islets. Brassica cretica ssp. aegaea, a chasmophyte with distribution in Greece, SW Anatolia, Mt Carmel, is found on Zafora islets.Limonium frederici, a rare (IUCN 1993) endemic species is found on Tria Nisia and Zafora islets. It is protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). Centaurea raphanina ssp. mixta (=Centaurea mixta), an endemic phrygana species, is found on Christiana, Syrna, Tria Nisia, Pachia, Makra. Onosma graeca, a species of S Greece, Aegean and NW Anatolia, is found on Syrna and on Tria Nisia. Origanum tournefortii (=O. calcaratum), a rare (IUCN 1993) endemic species is found is found on Syrna and Zafora islet. Salsola aegaea, an Aegean endemic, is found on Fteno, Makra, Zafora, Karavonisia, Chamili, Astakida. Scorzonera eximia (an aegean endemic, included in S. anaerosa described from the Cyclades in Flora Europaea) is found on Zafora islets. Staehelina fruticosa is found on Syrba and Zafora islets. Teucrium brevifolium, an East mediterranean species, is found on Syrna. Trigonella rechingeri is a rare (IUCN 1993) endemic species is found on Zafora islets. It is protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). Tordylium aegaeum, a species endemic to Cyclades, East Aegean Islands, Rodos, S & W Anatolia, is found on Syrna.Nigella degenii, an Aegean endemic, is found on Zafora islets. Another four interesting species whose occurence on the islets should be noted are: Polygala monspeliaca, found on Syrna and Tria Nisia (only in the north). Convolvulus pentapetaloides, found on Christiana, Syrna, Tria Nisia.Diplotaxis viminea v. integrifolia, found only on Syrna islet. Dactylis marina, found on Avgo.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Since most islets are far from any larger island or land it is difficult for many people to visit them, so they are not severely threatened by human activities.The great threat for these oasis is grazing by goats and sheep that are brought, from the nearby islands, on them. Illegal fishing and hunting are very rare and are not a real threat neither for terrestrial nor for marine ecosystems. Each islet has its own character. Their special character in combination with their tiny size makes them very vulnerable. Any alteration, even the smallest one, would change their ecosystems, both terrestrial and marine ones, unpredictably. The smallest influence on them could cause the corruption of the whole ecosystem.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea cretica
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Atriplex recurva
Centaurea raphanina mixta
Fibigia lunarioides
Limonium frederici
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Staehelina fruticosa (Σταιχελίνα η θαμνοειδής)
Teucrium brevifolium
Trigonella rechingeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Podarcis milensis adolfjordansi (Γουστέρα των Ανάνων)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη