Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ASTYPALAIA: ANATOLIKO TMIMA, GYRO NISIDES KAI OFIDOUSSA KAI THALASSIA ZONI (AKR. LANTRA - AKR. VRYSI)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7027.22
Χερσαία Έκταση (ha) 3646.55
Συνολική Περίμετρος (km) 53.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 317.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes a part of the island Astypalaia and a complex of twelve islets, Kounoupoi (140 ha), Ofidoussa (65 ha), Koutsomytis (40 ha),Tigani (4 ha), Moni (3 ha), Fteno (2 ha), Chondropoulo (1.5 ha), Fokionisia (60 ha), Ligno (18 ha), Chondri (30 ha), Agia Kyriaki (23 ha), and Pontikoussa (90 ha) with impressive sea cliffts. The island of Astypalaia belongs to the unit of Tripolis. The substratum of the site consists of Cretaceous limenstone in its major part. The north portion of the site consists of marine Pliocene sediments. All these islets, except Ophidousa, are surrounded by the depth curve of 100 m and consist of Cretaceous limentone. Ophidousa, lying 3 km west of Astypalaia, is joined with the main island with the depth curve of 200 m. The axis of the site has a NE-SW direction with a maximum length of about 11 Km and a maximum width of 9 Km. The maximum altitute of Astipalaia reaches at 366 m. The islets Pontikousa and Ophidousa are characterized by a central hill, reaching at an altitude of 250 m and 130 m, respectively, high for their small surface, with very steep slopes. The vegetation is mainly phryganic but also includes Juniperus phoenicea arborescent matorral. At places, where the matorral is grazed and degraded, Pistacia shrubs have been appeared tending to dominate the vegetation. There are also intermittent streams with characteristic vegetation. The marine part occupies 53% of the site, with reefs and a large cover of posidonia beds. The coastline of has a total length of about 130 Km, 66 km on Astypalaia and 44 Km on the islets. It is indended, with numerous small bays and typical sea-cliff vegetation. There are also five (5) well protected bays (Vathi, Vlychada, Ag. Phokas, Agriolithi, Maltezana). All along the coasline there are a lot of sea caves that are used as refuges by the Monk Seal Monachus monachus. Limestones are susceptible to erosion; this has led to the formation of a several caves, the most intresting of which is Dracospilia.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The most important element of the quality and importance of the site is the existence of nine habitat types, in a total of ten, with excellent representativity. Among them, the marine habitats, Posidonia seabeds, the sublittoral rocky seabeds, and the sea inlets, could be considered as the most representative ones in the Aegean Sea and probably even in the whole South East Mediterranean Sea.At the typical Aegean cliffs there are rare and endemic plants. Τhe partly submerged sea caves are the ideal refugia for the Monk Seals as the mammals are not disturbed from human activities. The caves of the site are likely to be very interesting, regarding their fauna and their investigation should be worthwhile. In conclusion, the site has an exceptional biogeographic value as its fauna is characterized by cycladic and eastern faunistic elements. The complex of island, also hosting rare and endemic plants, constitutes an interesting biogeographic region, at the easternmost part of Europe.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DMammals: Stenella coeruloalba: Included in the annex IV of the Directive 92/43/EC. Reptiles: Chelonia mydas: Included in annexes II and IV of the Directive 92/43/EC. Protected by the Presidential Decree 67/1981. Included in the IUCN 1988 Red List of Threatened Animals. Mentioned in IUCN 1988 Conservation Monitoring Center. Also cited in the CORINE-Biotopes project 1988. - Technical handbook vol. 1. Podarcis ercharii: Included in the annex IV of the Directive 92/43/EC. Protected by the Presidential Decree 67/1981. Hemidactilys turcicus: Protected by the Presidential Decree 67/1981. Cyrtodactylus kotschyi: Protected by the Presidential Decree 67/1981. Cited in the CORINE-Biotopes project 1988. - Technical handbook vol. 1. Invertebrates: The important bivalvia species (Koomen P. and P.J. van Helsdingen) Pinna nobilis, is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Lithophaga lithophaga is an important species (Koomen P. and P.J. van Helsdingen), included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC. Plants: Bongardia chrysogonum: It is a species with distribution in S.W. Asia; in the IUCN Red Data List (1993) it is cited as extinct/endangered in Greece (it has only been found at N. Peloponnesos and Astipalaia), while it is not threatened in the World (Stearn & Webb, 1993). It is also included as an endangered species in the National Red Data Book (unpublished). The following species are included in the IUCN Red Data List in the category of threatened species: Allium bourgeaui ssp. cycladum [Rare, in Greece (1993), Europe (1988), World (1993)], Allium sipyleum [Rare, in Greece (1993), Europe (1988)]; Allium longanum [Rare, in Greece (1993), Europe (1988)]; Vulnerable in World (1993)], Campanula laciniata [Indeterminate, in Greece (1993), Europe (1988), World (1993)], Eryngium amorginum [Rare, in Greece (1993), Europe (1988), World (1993)], Limonium frederici [Rare, in Greece (1993), Europe (1988), World (1993)], Origanum tournefortii (=O. calcaratum) [Rare, in Greece (1993), Europe (1988), World (1993)], Allium pilosum [Rare, in Greece (1993), Europe (1988), World (1993)], Pimpinella pretenderis [Rare, in Greece (1993), Europe (1988), World (1993)], Staehelina fruticosa [Rare, in Greece (1993), Europe (1988), World (1993)]. Of these C. laciniata, E. amorgium, L. frederici and P. pretenteris are also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/1981). A. longanum is also cited in the Corine checklist of threatened plants. Fibigia lunarioides, Convolvulus scammonia are protected by the Presidential Decree 67/1981. Cynara cornigera is an east-mediterranean species, with interesting distribution in the Aegean area, occurring in Southern Greece, Crete and in the Aegean and out of Greece only in Cyprus. Lactuca acanthifolia (= Scariola acanthifolia) has a similar distribution occurring though only in Hydra in Peloponnisos and only in SW Turkey out of Greece. Silene fabaria and Achillea cretica are Aegean region endemics (only in SW Turkey out of Greece). Also Daphne gnidioides is endemic to the Greek mainland, the Aegean islands, S and SW Anatolia. Scrophularia heterophylla (=Scrophularia heterophylla ssp. heterophylla) is a Balkan endemic. Tordylium aegaeum is endemic to Cyclades, East Aegean Islands, Rodos, S and W Anatolia.Notes1) Alyssoides cretica = Lutzia cretica; Elymus farctus ssp. rechingeri = Elymus rechingeri; 2) The IUCN characterizations given concern the plant’s status in Greece unless otherwise stated.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The habitat types that there are in the site are vulnerable because of the human activities which affect the representativity and the conservation status of the habitats. The main human activities are grazing, fires, intensive fishing, hunting and shooting and the urbanization. 140 - Grazing from goats has a negative effect on the rare and endemic plant species. 180 - Fires in order to make pastures or cultivated areas, result in the reduction of the heavy Juniperus phoenicea with low bushes. 210 - Professional fishing affects the seabeds of Posidonia. 230 - Hunting has as a result the decrease of the biodiversity of birds. 401 - The increasing urbanization decreases the area of habitats of rare plants.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea cretica
Allium longanum
Alyssoides cretica
Campanula laciniata
Convolvulus scammonia
Cynara cornigera
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Elymus farctus rechingeri
Eryngium amorginum
Fibigia lunarioides
Lactuca acanthifolia
Limonium frederici
Pimpinella pretenderis
Silene fabaria domocina
Staehelina fruticosa (Σταιχελίνα η θαμνοειδής)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Chelonia mydas mydas (Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα))
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη