Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KOS: AKROTIRIO LOUROS - LIMNI PSALIDI - OROS DIKAIOS - ALYKI - PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 10138.28
Χερσαία Έκταση (ha) 8332.59
Συνολική Περίμετρος (km) 60.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located on the eastern part of the island of Kos from cape Louros including lake Psalidi, covering the massif of mountain Dikaios and extending to the north to include the salt-marsh (Alyki). The marine area is delimited by the depth curve of 50 m (2% of the site). Lake Psalidi is a actually a coastal slat-marsh, permanently flooded by salt or brachish water. It supports halophilous or semi-halophilous vegetation and permanently inundated reed-beds with Phragmites australis and Typha spp. (a habitat type not included in Annex I, CORINE 91 code 53.111). The mountain Dikaios (with maximum altitude 843 m) is located in the southern part of the site and is characterised by extensive coniferous woodland of Pinus brutia, phrygana at a good conservation state, inland cliffs, screes, chasms and small gorges. At the southern foot of the mountain, there are craggy coasts and vegetated sea cliffs which are very steep. In the eastern part of the site there is Alyki, a small lagoon with a salt-pit, with halophytic vegatation, reedbeds, and Tamarix spp. Around it there are sand dunes and sand beaches. Small villages, with cultivations all around, are dispersed all over the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες 1) The broader marine area between the islands Kos and Tilos is very important for tuna and swordfish fishing. 2) There are many and rare and endemic species of plants and animals. 3) The site has been characterized as one of the Important Bird Areas and the small wetlands of the site, although unprotected, are important for passage migrant bird species, notably herons and raptors, as well as for breeding of several bird species. Lake Psalidi and Alyki have also scientific, educational, and recreational value.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DFauna: The reptiles Hemidactylus turcicus, Agama stelio, Ophisops elegans, Natrix natrix and Coluber najadum, are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Ophisaurus apodus, Agama stelio, Ophisops elegans, Ablepharus kitaibelli, Coluber najadum and Rana ridibuda are included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC. The species Eryx jaculus is icluded in the Convention on International Trade in Endagered species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973. The species Agama stelio, Ophisops elegans and Ablepharus kitaibelli are included in the checklist of threatened species of the CORINE-biotopes project, 1988. The important bivalvia species (Koomen P. and P.J. van Helsdingen) Pinna nobilis, is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The invertebrate species Allankastria cerisyi is characterized as an important (Koomen P. and P.J. van Helsdingen), rare (IUCN, 1988) and threatened (CORINE-Checklist, Heath J species and is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/1981). Plants: The species Papaver nigrotinctum (= Papaver argemone ssp. nigrotinctum), Galium recurvum and Allium olympicum are included in the IUCN Red Data List, characterized as “Rare” in Greece (1993) and in Europe (1988). The species Galium recurvum is also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Leontice leontopetalum ssp. leontopetalum is included in the IUCN Red Data List, characterized as “Endangered” in Greece (1993). Helichrysum orientale is a species with distribution in Greece and W. Turkey. Nigella arvensis ssp. glauca is endemic to Anatolia and to the East Aegean Islands. Symphytum anatolicum is a species of the East Aegean Islands (Lesvos, Kos, Samos, Ikaria) and W. Anatolia.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats in the site are the fire, the overgrazing and the increasing tourism. The pressures on the wetland of Lake Psalidi are described in section 6.1.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Epipactis helleborine
Erysimum creticum
Helichrysum orientale
Ophrys bombyliflora
Ophrys fusca
Ophrys tenthredinifera
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rhinolophus mehelyi (Ρινόλοφος του Μεχέλυ)
Αξιόλογα Πτηνά
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Chelonia mydas mydas (Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα))
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη