Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4045.82
Χερσαία Έκταση (ha) 3399.49
Συνολική Περίμετρος (km) 29.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located in the area of Dodekanissos, between the islands of Kos and Rodos. It includes the island of Nisyros and the islet of Strongyli. Strongyli islet, is actually an active volkano, the crater of which is surrounded by primary vegetation. The island of Nisyros is characterized by pure Quercus forests and phrygana and in the east part of the island there are extensive sand dunes. There are also inland cliffs and small screes and springs which are surrounded by water related vegetation. Small villages of traditional architecture and, not extended, cultivations all around, are dispersed all over the island. In the center of Nisyros, there is an active volcano, the crater of which is surrounded by virgin natural areas, similar to Strongyli.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site result from the following elements:1) The is of great aesthetic value due to the presence of the two active volcanoes, as well as because of its virgin vegetation. 2) There are rare and endemic species of plants and animals. 3) There are areas of great archaeological interest. 4) The human impact is rather restricted. 5) The broader marine area between the islands Kos and Tilos is very important for tuna and swordfish fishing.OTHER IMPORTANT SPECIES IN 3.3 WITH MOTIVATION D1) The reptiles Agama stelio and Ophisops elegans, are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC. 2) For the plant species Anthemis scopulorum and Arenaria aegaea, the site is the eastern limit of their distribution. Cynara cornigera is an east-mediterranean species, with interesting distribution in the Aegean area, also occurring in Southern Greece, in Crete and in the Aegean and out of Greece only in Cyprus; the site is the eastern limit of its distribution and one of only 100 or less sites this species occurs in the EC.Brassica cretica ssp. aegaea is a chasmophyte with distribution in Greece, SW Anatolia, Mt Carmel.The species Campanula nisyria and Papaver nigrotinctum (=Papaver argemone ssp. nigrotinctum) are included in the IUCN Red Data List, characterized as “Rare” in Greece (1993), in Europe (1988) and in the World (1993). The later species is also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Teucrium brevifolium is included in the IUCN Red Data List, characterized as “Rare” in Greece (1993) and in the World (1993).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats in the site are the fires and woodcutting. Moreover, there is an increase of tourism in the site and these activities, if left uncontrolled, may cause problems in future.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Cynara cornigera
Senecio bicolor bicolor (Σενέκιο το δίχρωμο)
Teucrium brevifolium
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη