Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα RODOS: AKRAMYTIS, ARMENISTIS, ATTAVYROS, REMATA KAI THALASSIA ZONI (KARAVOLA-ORMOS GLYFADA)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 27696.22
Χερσαία Έκταση (ha) 23398.12529
Συνολική Περίμετρος (km) 165.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is situated at the south-west part of Rhodos island and includes the mountainous region of Attavyros (1217 m) and Akramytis, the area of Sianitis river, streams of Gadouras and Kontaris and the coastal area from Papagiorgis bay, to cape Armenistis and southwards to Apolakkias bay. The marine part covers 7% of the site. It is a region without many tourists, in contrast to other regions of the island. The more characteristic terrestrial habitats are the two types of coniferous wood ( the first with Pinus brutia and the second one with Cupressus sempervirens). The site also includes a broad area with maquis and phrygana. There are areas with garrigues of Quercus coccifera; the garrigues are grazed and low (up to 1 m diss-dominated Q. coccifera formations -not including the species Ampelodesmus- described by habitat type 5332). Very important are the two marine habitat types (the grasslands of Posidonia and the much smaller areas with reefs). Two other types of habitats, although covering a smaller area, are nevertheless noteworthy: the artificial lake and the inland caves.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The region has two types of important coniferous woodlands. The Pinus brutia forest is especially important since it covers a significant area in relation to the total area of the distribution of this pine. The cypress forest near the village Emponas, which mainly consists of centuries old trees, has a special scientific value as a biogenetic reserve and is considered a natural monument. Τhe importance of the small artificial lake lies on the fact that it consistutes the last remaining safe refuge for the endemic fish of the inland waters of Rhodes (Ladigesocypris ghigii). The streams of Gadouras and Kontaris are of great importance for the survival of the fish Ladigesocypris ghighii.\nΟTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D Plants: The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants and in the Eurpean Red List of Globally Trheatened Plants: Asperula tournefortii (rare), Astragalus austroaegaeus (rare), Colutea insularis (indeterminate), Dianthus fruticosus ssp. rhodius (rare, also cultivated in Botanical Garden as threatened plant), Erysimum rhodium (rare), Zygophyllum album (rare), Campanula hagielia (rare). Scabiosa variifolia (=Lomelosia variifolia) is included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants. Ophrys doerfleri and Ophrys umbilicata ssp. rhodia are protected by the CITES Convention (Annex C) and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Campanula rhodensis is an East Aegean endemic. Allium junceum ssp. junceum is endemic to the East Aegean Islands, Cyprus and SW Anatolia. Campanula rhodensis is endemic to the East Aegean Islands (Rodos, Chalki) and Anatolia. Lithodora hispidula ssp. hispidula is endemic to East Aegean Islands, Crete and W. Turkey. Nte: The IUCN characterizations given concern the plant's status in Greece unless otherwise stated. he important Bivalvia species (Koomen P. and P.J. van Helsdingen) Pinna nobilis, is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Un-sustainable tourism development threatens the site. Fires are a threat for the coniferous woods.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis rhodensis
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Asyneuma giganteum
Campanula hagielia
Crocus tournefortii
Ebenus sibthorpii (Έβενος του Σιμπθόρπ)
Erysimum rhodium
Fibigia lunarioides
Fritillaria rhodia
Paeonia clusii
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Scabiosa variifolia (Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη)
Seseli gummiferum crithmifolium
Zygophyllum album (Ζυγόφυλλο το λευκό)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Rhinolophus euryale (Μεσορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Ladigesocypris ghigii ghigii (Γκιζάνι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη