Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KASTELLORIZO KAI NISIDES RO KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1769.64
Χερσαία Έκταση (ha) 1170.64
Συνολική Περίμετρος (km) 39.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 157.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site includes the island of Kastellorizo (or Megisti) and the smaller islands of Ro and Strongyli. The marine part covers 16% of the site.Very few people live on the two small islands. The island Kastellorizo has now a resident population of less than two hundred people. The village was, at the beginning of the century, a town with many thousands of people (it reached up to 14.000). Even now, during the summer the population is much greater. The men who are live on the island now, live on tourism, animal breeding or fishing and there are very few and small cultivations.The island is rocky with hills, covered by phrygana and maquis. At some areas the slopes are covered with pioneer vegetation with Sedum spp. (habitat type 8230). The inland water bodies cover a very small area. In the marine part of the site there are posidonia beds and sublittoral rocky seabeds.Many buildings and other human constructions on Kastellorizo have an architectural interest. There are stone constructions built during the Arabs' pass from the island as water tanks. There are also houses dated from the ninenteenth and from the first decades of the twentieth century very beautyful and complex architectural decoration.The small island of Strongyli is the eastermost point of Europe.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The islands Kastellorizo, Ro and Strogyli, the easternmost border of Europe, close to the Asian coast, are, regarding their flora and fauna, of great ecological and scientific interest.The inland water bodies of the island, however limited, host the amphibian Mertensiella luschani, a species of salamander. The distribution of this species in EEC areas is restricted in only three greek islands. At the rocky coasts and the marine caves one can often observe the monk seal Monachus monachus. This is one of the few sites of this species in EEC. The three islands are also important for their invertebrates; for example, Zerynthia cerisyi kastellorissii, a local endemic, and Ypthima asterope, a rare species, known only in Dodekanessos in Europe. From the floristic point of view, the islands’ importance is evident in the endemic or stenoendemic species, and in the rare or isolated species with wider distribution, but for which the three islands are the only sites they are found in Greece or in Europe. Ornithogalum sphaerolobum is a local endemic to the island of Strongyli. However, floristic data are scarce and further studies are needed. Veronica stamatidae, a vulnerable species, is found only on the island of Ro in Greece and in Turkey (its distribution there is unknown).Finally, many buildings and other human constructions on Kastellorizo have architectural interest.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DThe lepidopter Zerynthia celsii kastelorisii is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and is also considered threatened and significant species in Europe (Koomen P. and P.J. van Helsdingen, CORINE-Checklist, Heath J., 1981 and J.S. Dabrowski). For the lepidopter Y. asterope explanation is given above. The snail Zonites caricus is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81); also the island is not only the only site of its distribution in the EEC, but the only part in the world where this snail is abundant (it is rare on the opposite turkish coasts). The reptiles Cyrtodactylus kotschyi, Ophiomorus punctatissimus, Agama stellio, Hemidactylus turcicus, Malpolon monspessulanus are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). lants: The following plant species are included in the IUCN Red Data List in the category of threatened plants: Phlomis bourgaei, Ballota grandulosissima, Fritillaria elwesii, Colchicum stevenii, Verbascum levanticum, Silene leptoclada, Ajuga bombycina, Convolvulus coelesyriacus, Eryngium falcatum, Lamyropsis cynaroides, Daucus conchitae, characterized as «Rare» in Greece (1993) and in Europe (1988), while their World status is unknown; Veronica stamatiadae is characterized as «Vulnerable» in Greece (1993) and in Europe (1988), while its World status is unknown and it is also included in the Corine checklist of threatened plants.The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Isatis lusitanica (rare), Campanula hagielia (rare), Crepis pusilla (rare), Euphorbia hierosolymitana (endangered; also included in the Corine checklist of threatened plants)Ornithogalum sphaerolobum, and Galium dumosum are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Galanthus nivalis ssp. nivalis is protected by the CITES Convention (Appendix II)Ferula tingitana is a stenomediterranean species, also occurring in Rhodos island. Allium junceum ssp. junceum and Papaver gracile are endemic to the East Aegean Islands, Cyprus and SW Anatolia.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Tourism is the most intense human activity on Kastellorizo. Many immigrants, originating from this island, come from Rodos, Athina or even Australia for holidays to their home island and they are often accompanied by friends. As a result, the island is overcrowded in summer.The many small boats during the summer months disturb the seals and the other marine animals.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula drabifolia (Καμπανούλα η δραβόφυλλη)
Campanula hagielia
Crepis pusilla
Ferula tingitana
Galanthus nivalis cilicicus
Isatis lusitanica
Polygonum praelongum
Veronica stamatiadae
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Coluber nummifer (Ζαμενής της Ρόδου)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Ophiomorus punctatissimus (Οφιόμορος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη