Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KASOS KAI KASONISIA - EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13453.70
Χερσαία Έκταση (ha) 7017.87
Συνολική Περίμετρος (km) 68.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located at the marine area to the east of Kriti, between the islands of Kriti and Karpathos. It includes the island of Kasos, its surrounding small islands and the marine area that is included up to the depth curve of 50 m (the marine part covers 2% of the site). It is the southernmost island group of Dodekanisos archipelagos and it comprises 14 small islands and islets; the most important of them are: Armathia, Makronisi, Kariofila, Porioni, Mikro Pontikonisi, Megalo Pontikonisi and Lytra. The largest one (Armathia) with an area of 2567 km2 and maximum altitude 111 m, lies NW of Kasos. The smallest one (Porioni) with an area 21 km2 lies between the islands of Armathia and Makronisi. The island of Kasos (with maximum altitude 597 m), can be cosidered as a typical example of environmental downgrading. It is characterized by areas occupied by phrygana of a bad state, due to the intensive grazing. The predominant plant species are Sarcopoterium spinosum, Thymus capitatus and Genista acanthothamnos; only in the SW part of the island (Avlaki bay) there is a small area with Juniperus phoenicea, which has also been overgrazed. Moreover, there is locally restricted cultivation, occuping different parts on the island. The extensive sea-cliffs around the island, are in an excellent condition. Since 1980 there has been an extremely uncotrolled increase in the number of goat and sheep, that stretches the ability of the ecosystem to overcome. This event has affected the soil and the vegetation adversely; the original maquis have been downgraded to phrygana, the abandoned cultivation has also been occupied by phrygana, the slopes of the mountains have been stripped of their vegetation and the soil has become eroded. The small island of Armathia, is distinguished for the abandoned cultivations at the coastal areas, which have been colonized by phrygana (Thymus capitatus and Limonium graecum), while in the interior of the island and along their slopes there is a formation of Juniperus phoenicea. Nowadays, the grazing is not so intense at this part of the site (Armathia island), so there is a remarkable regeneration of Juniperus phoenicea. There are also sand dunes (of a bad state, with Limonium graecum and Teucrium gracile), shallow inlets and bays and at the western end there is a small lake. On the islet of Makronisi there are saltmarsh scrubs (on the coastal area) and phrygana (in the interior of the island). The islet of Lytra is still under overgrazing. There are phrygana and flattened sea-cliffs. The rest of the islets are characterized by sea cliffs and halophilus vegetation.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site result from the following elements:1)The island of Kasos is very important for the avifauna of Greece. It is designated as Important Bird Area in Europe. Moreover, it is very important for its invertebrate subfossils (especially terrestrial molluscs subfossils). 2) The small island of Armathia is of great aesthetic value. Also, there is remarkable regeneration of Juniperus phoenicea, which means that the ecosystem follows an upgrade process and it must be protected. 3) In the small island of Armathia as well as in the most of the islets, the human impact is very restricted nowadays. 4) In addition to the included in Annex II animal species, there are many other rare and endemic species of plants and animals. 5) In general terms, the whole of the site is of great aesthetic value featuring also a variety of habitat types remarkable for their representativity as well as for their conservation status.OTHER IMPORTANT SPECIES IN WITH MOTIVATION DReptiles: The reptiles Cyrtodactylus kotschyi and Telescopus fallax pallidus are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Telescopus fallax pallidus and Ablepharous kitaibellii fabichi are included IV Annex of the Directive 92/43/EEC. Plants: The species Arenaria fragilima, Astragalus austro-aegaeus, Campanula delicatula, Centaurea aegialophila, Nigella carpatha, Dianthus fruticosus carpathus, Phlomis flocosa, Phlomis pichleri, Salsola carpatha and Staehelina fruticosa are all protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Moreover the following endemic species are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Phlomis pichleri, Salsola carpatha, Staehelina fruticosa, Dianthus fruticosus ssp. carpathus and Nigella carpatha are included 1993 (Greece, World) and 1988 (Europe) with the characterization «Rare». The following species are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Hymenolobus procumbens (indeterminate), Pteris vittata (rare), Campanula delicatula (rare), Zygophyllum album (rare), Centaurea aegialophila (vulnerable), Leontice leontopetalum ssp. leontopetalum (endangered) Centaurea aegialophila is also included in the CORINE biotopes checklist of threatened plants. The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants:Noaea mucronata (rare), Papaver nigrotinctum (=Papaver argemone ssp. nigrotinctum) (rare), Carlina sitiensis (rare), Dianthus cinnamoneus (rare), Nigella fumariifolia (rare). Arum creticum is a species with distribution in Crete and the East Aegean (only in SW Turkey out of Greece). Brassica cretica ssp. aegaea is a chasmophyte with distribution in Greece, SW Anatolia, Mt Carmel. Didesmus aegyptius, an islet specialist, is an east mediterranean element. Lithodora hispidula ssp. hispidula is endemic to East Aegean Islands, Crete and W. Turkey. Trigonella spinosa is an east mediterranean endemic. Poa pelasgis (=Poa sinaica ssp. graeca) is a species with distribution in Greece and in SW Asia.The following orchid species are protected by the CITES Convention (Annex C): Anacamptis pyramidalis, Ophrys bombyliflora, Ophrys tenthredinifera, Orchis sancta.Teucrium brevifolium is an S. Aegean species occuring in Anatolia, Egypt and Libya out of Greece

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The uncontrolled stock farming, the sequential overgrazing and the fire are the most important threats in the site. Especially in the island of Kasos the habitats have been degraded and the soil has been eroded due to the grazing and fire. The small island of Armathia and most of the islets have maintained a good condition up to this day, but they may face problems in the future due to the increasing tourism.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium rubrovittatum
Alyssoides cretica
Anacamptis pyramidalis
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Arenaria fragillima
Aristolochia cretica
Arum creticum
Campanula carpatha
Centaurea aegialophila
Crepis tybakiensis
Crocus tournefortii
Dianthus fruticosus carpathus (Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου)
Hymenolobus procumbens (Υμενολόβος ο έρπων)
Hypericum cuisinii
Nigella carpatha
Noaea mucronata (Νοαέα η αθερώδης)
Ophrys bombyliflora
Ophrys tenthredinifera
Orchis sancta
Phlomis floccosa
Phlomis pichleri
Pteris vittata
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Sedum praesidis
Staehelina fruticosa (Σταιχελίνα η θαμνοειδής)
Teucrium brevifolium
Trigonella rechingeri
Zygophyllum album (Ζυγόφυλλο το λευκό)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη