Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LESVOS: KOLPOS GERAS, ELOS NTIPI KAI OROS OLYMPOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4110005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11200.41
Χερσαία Έκταση (ha) 6670.86
Συνολική Περίμετρος (km) 119.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 900.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area is located in the SE part of the island. Geologically it consists of alluvial deposits (around Geras bay), marbles, schists, pyroxeno-peridotites and olivinites. The marine area covers 49% of the site. Mount Olympos (968 m) is covered by Castanea sativa and Pinus brutia forests whilst its summit is naked and rocky. On mount Olympos there are also arborescent forms of Quercus coccifera mixed with deciduous species such as Ρrunus sp., Acer cempervirum, Crataegus sp., etc. Between Agiasos and Megalochori there is comparatively small area covered by Pinus pallasiana ssp. nigra. Kolpos Geras is an inland bay communicating with the Aegean sea through a narrow channel. Its surface is 42 km2 and its maximum depth 20 m. Saltmarshes are formed alongside the coasts of the bay and especially at Ntipi, Larsos, Evreiaki, Charamida, etc.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The bay is important for the migratory birds because of its saltmarshes. Mount Olympos presents a great botanical interest due to the occurence of the local endemic Alyssum lesbiacum and of other important and rare plant species for both Greece and Europe.Regarding the species it should be noted that a) Festuca pseudosupina is a local endemic species described from the summit area of mount Olympos. Its presence needs confirmation as this area has been deranged during the last years. b) Myotis blythi lesviacus (included in section 3.2.c. as Myotis blyhti) is a subspecies endemic to Lesvos.Noteworthy regarding the vegetation is the presence of Pinus brutia and Castanea sativa forests at a very good condition.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D.Plants: Comperia comperiana, Corydalis integra, Fritillaria pontica, Tulipa orphanidea, Iris ochroleuca and Silene urvillei are protected by the Presidential Decree 67/81.Orchis laxiflora marked with the letter D is also protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981).Tordylium hirtocarpum, Erysimum horizontale, Arum elongatum, Crocus biflorus ssp. nubigena, Allium proponticum, Sideritis sipylea, Galanthus elwesii, Campanula lyrata ssp. lyrata and Microsciadium minutum are rare for both Greece and Europe. In addition, Orchis coriophora is included because Orchidaceae are always attractive and interesting species. All the orchid species listed in the section of "other important species" are protected by the CITES Convention (Annex C). Galanthus elwesii is also protected by the CITES Convention (Appendix II).Animals: Erinaceus concolor, Archon apollinus and Allancastria cerysii are protected by the Presidential Decree 67/81. Heodes alciphron and Erynnis marloyi are rare and threatened butterflies (Heath, 1981). Cordulegaster charpentieri, Epallage fatima and Platycnemis pennipes need protection (van Tol & Verdonk 1988). Hydraena filum is a threatened invertebrate species in need of protection (Jach, 1991, personal communication).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The operation of olive-presses and of a tannery around Geras bay cause water-pollution. The marine habitats show a clear recovery after the reduction of chemical pollution (Zenetos & Papathanasiou 1989; Papathanasiou & Zenetos, 1993).Illegal building, landfills, embankments and hunting are the major threats for Geras saltmarshes and its important avifauna. Mount Olympos fauna, flora and vegetation are threatened by man-induced fires and grazing.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aceras anthropophorum
Alyssum lesbiacum
Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Comperia comperiana
Corydalis integra
Crocus biflorus nubigena
Epipactis microphylla
Erysimum horizontale
Fritillaria pontica
Galanthus elwesii
Limodorum abortivum abortivum
Listera ovata
Neotinea maculata
Ophrys fusca
Ophrys holosericea holosericea
Orchis coriophora coriophora
Orchis italica
Orchis laxiflora elegans
Orchis morio morio
Orchis provincialis
Orchis quadripunctata
Orchis sancta
Orchis simia
Orchis tridentata
Sideritis sipylea
Silene urvillei (Σιληνή του Ουρβίλ)
Spiranthes spiralis
Tordylium hirtocarpum
Tulipa orphanidea
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Sciurus anomalus (Σκίουρος της Λέσβου)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Archon apollinus (Αρχων ο Απολλώνιος)
Σχόλια για τα είδη