Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISIDES MYRTOOU PELAGOUS: FALKONERA, VELOPOULA, ANANES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR3000011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 293.19
Χερσαία Έκταση (ha) 293.19
Συνολική Περίμετρος (km) 18.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site includes three small islets Falkonera, Velopoula and Ananes, situated in the Myrtoon Sea. They are very remote since they are found away from any large land mass and also they are surrounded by very deep sea.The islets can be clustered in two groups according to their geologic history. One group consists of volcanic origin islets (Ananes and Christiana groups) while the second includes islets mainly of sedimentary origin (all the other islets). The limestones belong to the zones of Gavrovo - Tripoli and/or Paxoi. In general the islets are rocky places. The influence of strong winds and rough sea, which act on the islets the whole year round, is obvious at first sight. The general appearance of the islets is the result of the combination of substrate and of climatic factors. On small islands there are two distinct vegetation zones: a littoral zone inhabited by true halophytes and a sublittoral zone, which is not washed by sea water even at stormy weather. In this zone the vegetation is phrygana with Centaurea raphanina ssp. mixta, Sarcopoterium spinosum, Euphorbia sp., Thymus capitatus, etc. on most islets. On some islets the phrygana vegetation is lacking or represented by very few species and instead there is a special sublittoral vegetation, with species confined to small islands or that are rarely found on shores of larger islands. The islets are uninhabited.Vertical seacliffs are present on all islets, even at the ones with the lowest altitudes; rarely is there a beach, and if there is one it is usually with pebbles. The vegetation of the cliffs is mostly composed by Aegean endemics, many of which are obligate chasmophytes.The sea that surrounds the islets is very deep. There is a very small area with shallow waters. This is very important for the marine ecosystems, especially for the oligitrophic systems of the east Mediterranean.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for breeding seabirds and species associated with coastal cliffs. Species of concern include: Falco eleonorae.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Grazing and fires are the main threats for this site. In fact, the reason that the flora and vegetation of the islets are maintained at a good condition is exactly that only light grazing fron goats is practiced on them. More intense grazing or fire could be detrimental for the natural habitats of the islets.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη