Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISIDES KYTHIRON: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR3000010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 989.13
Χερσαία Έκταση (ha) 60.26
Συνολική Περίμετρος (km) 16.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 29.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site comprises three rocky islets which are located off the central-east part of the island of Kythira and belong to the Prefecture of Attiki. The altitudes of Prassonisi, Antidragonera and Dragonera are 13m, 20 m, and 36m, respectively. Prassonisi is the smallest islet, and Dragonera the biggest. All the islets are uninhabited. Human interference is not intence; it is confined to grazing by a small number of goats.On the islets of the site, as it happens on small islands in general, there are distinct vegetation zones: 1) a littoral zone, inhabited by true halophytes (Limonium sp., Lotus cytisoides, Frankenia hirsuta etc.), 2) a sublittoral zone, which is not washed by sea-water but is influenced by the salt spray and is inhabited by halophytes, as well as phrygana species, 3) an interior zone, characterised by phrygana species, such as Euphorbia dendroides (found in impressive formations on Dragonera and Antidragonera), Coridothymus capitatus, Teucrium divaricatum, Teucrium polium etc. The interior zone is missing from Prassonisi because of its small size. There is an extended sublittoral zone with "islet specialist" plant species, such as Brassica cretica ssp. aegea, Allium commutatum and Anthemis scopulorum.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The main elements of the quality and importance of the site are: 1) their bird fauna and 2) their plant and habitat profile. Field works as well as analysis of the floristic data have shown an important diversity in the flora and the physiognomy of these islets.It should be noted that some species occur mainly on islets («islet specialist» plant species): Anthemis scopulorum, Allium commutatum, Lavatera arborea, Brassica cretica ssp. aegaea, Convolvulus oleifolius etc. Some of these species seem to base their existence in the area on islet populations mainly. Anthemis scopulorum is an «islet specialist» Aegean endemic (new to Kythira area) which is found on Prassonisi as co-dominant species along with Brassica cretica ssp. Aegaea, Allium commutatum and Lavatera arborea. Centaurea raphanina ssp. mixta is a Greek endemic species found on Dragonera and Antidragonera. Allium gomphrenoides, with distribution on south Peloponnisos, Kythira and Antikythira, is found on all three islets of the site. The presence of Bupleurum greuteri, which is an endemic species known from south Peloponnisos and Kythira, on Dragonera is very interesting.The mediterranean seal has been found at Prassonisi, but the information available is not yet sufficient for the evaluation of its population.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Grazing and fires are the main threats for this site. In fact, the reason that the flora and vegetation of the islets are maintained at a good condition is exactly that only light grazing from goats is practiced on them. More intense grazing or fire could be detrimental for the natural habitats of the islets.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium gomphrenoides
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Centaurea raphanina mixta
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη