Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ANTIKYTHIRA - PRASONISI KAI LAGOUVARDOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR3000008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7172.14
Χερσαία Έκταση (ha) 2009.73
Συνολική Περίμετρος (km) 45.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 360.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is a group of islands on the south of Kyhtira island: Antikythira, Thymonies, Pseira, Plakoulithra, Lagouvardos and Prasonisi. Most of the islands are characterised by steep sea-cliffs with a plateau on the top. Antikythira is the larger island of the group. It has an area of 20 Km2 and a maximum altitude of 378 m. Few inhabitants live there throughout the year. The dominant rock is limestone (Triassic and Cretaceous) but there are some Neogene deposits, too.The dominant vegetation is low maquis and phrygana , while part of the island is cultivated with cereals. Antikythira is one of the drier locations in Greece, receiving annualy less than 200 mm of rainfall. Prasonisi is located 7.5 Km N-NW of Antikythira. Its area is about 0.27 Km2 and its maximum altitude 129 m. It consists of limestones. The vegetation consists mainly of herbaceous plants (phryganic and halophytic) but there is a thick body of maquis shrubs at the westwern side. Lagouvardos island is located 7.2 Km NW of Antikythira and 3 Km from Prasonisi. Its area is about 0.06 Km2 and its maximum altitude 42 m. It consists of limestone rocks. Halophilous herbs and a few Gramineae are the only plants growing there.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The group of islands that comprise the site is of great biogeographical interest, as it is a zone influenced by both continental and S. Aegean faunistic and floristic elements and its flora, at least, is differentiated even from that the closest island, Kythira, located between Antikythira and the mainland (Peloponnesos). This fact is indicative of the ecological quality of the site and of its importance for conservation. Particular elements of the ecological importance of the site are:1) It is an important area for the migratory bird species. 2) The Mediterranean monk seal is resident in the site. 3) The reptile species present in the site (listed on section 3.3.) are protected by the Bern Convention and by the Greek Law (Presidential Decree 67/1981) and some of them are considered species of Community interest (Directive 92/43/EEC). 4) The invertebrate fauna is interesting. All invertebrates listed on section 3.3 are endemic to Greece. The isopod T. haplophilum and the gastropods S. insularis, T. poenicilodoma, V. cerigottana and M. ehrenbergi are endemic to the site. In addition, ancient sand-dunes with fossils of many gastropod species (most psychrophilic) in Potamos harbour are of great scientific interest. 5) The flora of this group of islands has not been adequately studied, but the few existing data indicate its interest. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D (for fauna species see text above) Plants: Viola scorpiuroides is included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants characterized as rare ana is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Note: The IUCN characterizations given concern the plant's status in Greece.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Fishing by the use of dynamite is the major problem. Hunting of migrant bird species also occurs.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium gomphrenoides
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Asperula taygetea
Campanula saxatilis cytherea
Inula candida candida
Viola scorpiuroides
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη