Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VRAVRONA - PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR3000004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2669.24
Χερσαία Έκταση (ha) 2245.82
Συνολική Περίμετρος (km) 24.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 254.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is characterised by: 1) extensive vineyard cultivations; 2) coniferous woodland in a good condition; 3) maquis and phrygana affected by grazing locally; 4) a wetland habitat type, however restricted , with the Phragmites australis, Juncus sp. and Arudo donax being important for its structure.; 5) the protected archaeological site near the wetland; 6) a not well balanced sea bed, with the species Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica, Zostera nolti being important for its ecological balance; 7) restricted building activities.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the Vravrona site is indicated by the following characteristics: 1) the variety of sufficiently conserved habitat types within a relatively small area; 2) the archaeological site with the temple of Artemis nearby the wetland acts as a barrier for extensive human activities since it has got a protection status; 3) the position of the site, nearby Athens (40 Km); 4) the importance of the wetland as refugee for many bird species; 5) the traditional vineyard cultivations (since 500 B.C.) which prohibit extensive and intensive industrial use; 6) the actually not-altered general site character since ancient times. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D.INVERTEBRATES: Callianassa tyrrhena, Upogebia pusilla are important for the ecological balance of the sea bed within the site.NOTEThe population of Phoxinellus spp. of this site belongs to the subspecies P. stymphalicus marathonicus. According to some authors (Ladiges & Vogt, 1979; Economidis, 1991) this subspecies belongs to the genus Pseudophoxinus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The general impacts and threats within and around the site are described in section 6.1. However we can indicate that the main reasons of these impacts are: 1) the trend for expansion of human activities within the periphery of Athens; 2) the inadequate legislative frame.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Nyctalus lasiopterus (Μεγάλος νυχτοβάτης)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη