Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOI SAPIENTZA KAI SCHIZA, AKROTIRIO AKRITAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2550003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11292.05
Χερσαία Έκταση (ha) 11269.49
Συνολική Περίμετρος (km) 122.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 517.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area of this site covers Cape Akritas (SW Peloponnisos) and the neighbouring islands of Schiza (1090 ha) and Sapientza (963 ha), as well as the islets of Venetiko, Ag. Mariani, Avgo, etc., of the Oinouses island group. The island of Sapientza is wooded, whereas the rest of the site is covered with scrub vegetation.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The main botanical interest of this site is the fact that the sea cliffs and rocky shores are home to endemic Limonium taxa. The great zoological importance of the area is indicated by the occurrence here of many important vertebrate taxa (birds excluded), some of which are included in Annex II of the Directive 92/43/EEC and two of them - the Monk Seal, Monachus monachus and the Loggerhead Turtle, Caretta caretta - are species of priority (section 3.2). These two species as well as the Greater Horseshoe Bat, Rhinolophus ferrumequinum, are threatened in Greece and mentioned in the national Red Data Book as "Endangered" (the former two) and "Vulnerable" (the third one). All the site’s directive taxa are also included in the lists of the Bern and CITES Conventions and the Greek Presidential Decree 67/1981. The other taxa have been evaluated as Other and Greek Important species on the basis of the evaluation system of section 3.3. Of these species, the Peloponnisos Wall Lizard, Podarcis peloponnesiaca is Greek endemic. All taxa of section 3.3 are marked with motivation C as they are protected by the Bern Convention. Also, the majority of the taxa listed in these two sections receive the D motivation as they are mentioned in the Greek Presidential Decree 67/1981 the exceptions are Ophisaurus apodus, Ablepharus kitaibelii, Typhlops vermicularis, Vipera ammodytes, Martes foina). However, the D motivation has been given to some taxa because of additional reasons. Namely, Bufo viridis, Hyla arborea and Ablepharus kitaibelii have also been evaluated by the CORINE-Biotopes Project, whereas Coluber gemonensis is Balkan endemics.This site is also an EC Important Bird Area a fact which is fully justified by its dense and rich avifauna. The position of this site on the western bird migration route in Greece, at one of the Balkans southern tips, in combination with the occurence of suitable habitat types make this site very important. Some threatened species of large eagles are striking elements of the local avifauna; they are the "Endangered" Aquila clanga and Aquila heliaca and the "Vulnerable" Aquila chrysaetos.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Most of the inland area has been taken under cultivation. Hunting and shooting is evidently the major threat to the fauna of this site. Residential and tourism activities as well as illegal fishing and have a detrimental effect on the fauna itself or its habitats.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Fritillaria davisii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Martes foina (Κουνάβι)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη