Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LAGKADA TRYPIS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2540005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1588.52
Χερσαία Έκταση (ha) 1588.52
Συνολική Περίμετρος (km) 23.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1777.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 343.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area of Langada Trypis is a gorge of c.13 km in length. It consists of a large area of rocky ecosystems, but in the area forest of Abies cephalonica and Pinus nigra ssp. pallasiana prosper well. The area is located next to the north side of Mt. Taigetos. It includes part of the valley of Alagonia and is the only natural path to cross the Taigetos mountain range from Sparti to Kalamata. It is a well isolated area.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The gorge of Langada Trypis offers shelter in its unique rocky ecosystems to many Greek endemic plants, some of them i.e. Hypericum taygeteum, Satureja taygetea, Silene echinosperma and Silene goulimyi prosper only on the vertical rocks of this area and their populations consist of very few individuals. It must be emphasized that Satureja taygetea is mentioned in Directive 92/43/EEC. Specific reptile taxa of Annex II of the Directive 92/43/EEC, have been recorded as occurring in this site (see section 3.2). Moreover, many amphibian, reptilian and mammalian Other and Greek Important taxa have been evaluated (section 3.3). Among them, some of the lizard species endemic to Greece occur (motivation B). These four taxa are all distributed in the southern part of Greece (Peloponnisos only, or Peloponnisos plus the islands of Kefalonia, Ithaki and Zakynthos (Ionian islands). Motivations C and D indicate that the relevant taxa are included in the lists of the Bern Convention and the Greek Presidential Degree 67/1981, respectively. Also, the hare Lepus europeaus is marked with motivation D since this animal is generally rare in Greece due to hunting.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The populations of the very rare plant species presently threatened only by over-collection and also by their low population numbers which leads to a diminished gene pool and a reduction in the population's plasticity. The sympatry of certain endemic vertebrate species is the main element underlining the value and vulnerability of the area, simultaneously.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Allium gomphrenoides
Asperula boryana
Athamanta arachnoidea
Bolanthus laconicus
Centaurea raphanina mixta
Cerastium candidissimum
Crocus boryi
Crocus laevigatus
Dianthus biflorus
Galium peloponnesiacum
Genista halacsyi (Γενίστα του Χαλάξυ)
Heptaptera colladonioides
Hypericum taygeteum
Inula verbascifolia methanea
Minuartia pichleri
Nonea cesatiana
Odontites linkii
Ornithogalum prasinantherum
Orobanche baumanniorum
Scutellaria rubicunda ikarica
Silene congesta
Silene echinosperma
Silene goulimyi
Stachys candida
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη