Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI GERANEIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2530005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6836.55
Χερσαία Έκταση (ha) 6836.55
Συνολική Περίμετρος (km) 52.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1367.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 295.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The mountain volume of Gerania (highest summit 1351 m) is situated quite close to the city centre of Athens, about 60 Km. The eastern part of the site belongs to the prefecture of Attica and the western one to the prefecture of Corinthia. The rocks of the mountain range of Gerania consist mainly of flyschs and limestone. The climate is Mediterranean, having a strictly dry period during the summer months, while the maximum, minimum and the mean temperatures are 22.6, 13.0 and 18.5 ° C, respectively (M.S of Eleusis). The habitat types within the site are typical of the Mediterranean type ecosystems. The site is well forested mainly with temperate coniferous forests of Pinus halepensis (9540). Along the intermittent streams of the site there are small formations of hygrophilous species, Nerium oleander and Vitex agnus castus (3290). The upper and coldest part of the site is covered by well structured forests of the endemic greek fir, Abies cephalonica (a habitat type not included in Annex I, Corine 91 code 42.18). Phryganic vegetation (5420) are present as well.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site should be assessed in view of the fact that it is an area close to the urban centre of Athens that supports fairly well conserved natural ecosystems, most importantly forests. The formations of Abies cephalonica are at a good conservation status and the Pinus halepensis forests create a natural environment of great aesthetic value and of utmost ecological importance due to the proximity of the site to the west part of Attica, which is an area heavily aggravated by the existing industrial activity.Although the number of the habitat types present in the site is not impressive, a significant number of endemic plants exist in the area. Mount Gerania is the only biotope of the endangered local endemic species Centaurea attica ssp. megarensis (Centaurea megarensis), which is included on Annex II of the Diresctive 92/43/EEC. Its populations are small and scattered, under considerable pressure from overgrazing by sheep and goats (Morgan & Leon, 1992).OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlantsThe endemic species Stachys spruneri are protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981) and included in IUCN (rare species). In addition, Stachys spruneri is included in CORINE and National Red Data Book, characterised as rare species. The endemic Achillea umbellata is included in the CORINE Checklist of threatened plants.ReptilesLacerta trilineata is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC, it is strictly protected by the Bern Convention and by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). Also the species Ablepharus kitaibellii is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the CITES, while it is strictly protected by the Bern Convention.InvertebratesZerynthia polyxena, a species in need of special protection (Speight M.C.D., 1989), is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the CITES, by the Bern Convention (strictly protected species), and by the Greek law (Presidential Decree 67/1981).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats within the site have been described in section 6.1. However it must be mentioned that these impacts are mainly modifications caused by human activities. The most important threat for mountainous site of Gerania is the man induced fire. An additional pressure is imposed by grazing and overgrazing, which have a negative effect on the natural regeneration of the forest ecosystem. Also remarkable is the trend of rapid changes in land use, i.e. the discontinuous denuding of land of its original vegetation for the establishment of industrial or commercial areas, or even for houses. The uncontrolled disposal of household waste or inert material in various dumping places is an other important threat factor, which is also considered a secondary cause of fire events. Within the site the uncontrolled hunting and pointless extinction of animals consist a main threat for the fauna species.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Achillea umbellata monocephala
Astragalus hellenicus
Centaurea attica asperula
Centaurea raphanina mixta
Cerastium candidissimum
Draba lacaitae
Fritillaria graeca
Gypsophila nana
Muscari pulchellum pulchellum
Silene radicosa
Stachys spruneri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη