Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα MONI ELONAS KAI CHARADRA LEONIDIOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2520005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρκαδίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6985.47
Χερσαία Έκταση (ha) 6985.47
Συνολική Περίμετρος (km) 61.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1204.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area of Moni Elonas and Charadra Leonidiou is a long gorge at the eastern side of Parnonas mountain range. Starting from sea level close to the village of Leonidio, it crosses the Elona's Monastery locality ending in the village of Kosmas at about 1000 m altitude. It is composed mainly of calcareous rocky ecosystems but at the higher parts Abies cephalonica thrives.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Recently in the area of Moni Elonas and Charadra Leonidiou, some very interesting plant taxa have been found. Some of these are very important and very rare like Potentilla arcadiensis, for example, which shows the importance of the Greek mountains for the survival of very rare plant taxa. Also, in the calcareous rocky ecosystems Greek endemics prosper. Some of them have been recently described and four of them are exclusively endemic to this gorge and exist in very small populations, consequently being in danger of extinction. As concerns the fauna of this site, there is poor information. Only one species (the tortoise Testudo marginata) mentioned in Annex II of the Directive 92/43/EEC and some Other Important vertebrate species (except birds) have so far been recorded in this area. The jackal Canis aureus is a threatened species in Greece (category "Vulnerable"). Apart from this animal, all the vertebrate taxa listed in section 3.3 and marked with motivation C, are protected by the Bern Convention. The lizard Ophiomorus punctatissimus, and the snake Malpolon monspessulanus are also protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 receiving motivation C for this reason. Similarly, the legless lizard Ophiomorus punctatissimus is additionally indicated by motivation D as it has the westernmost end of its distribution area in central-eastern Greece and Peloponnisos. The hare Lepus europaeus is marked with motivation D since it is generally rare in Greece.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The steep calcareous rocky ecosystems are naturally protected areas. The only danger seems to be any public construction leading to the widening of the narrow road leading from the large village of Leonidio to the Monastery of Elona and further on to Kosmas village.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Asperula boryana
Asperula taygetea
Athamanta arachnoidea
Bolanthus laconicus
Brassica cretica laconica
Centaurea raphanina mixta
Cerastium pedunculare (Κεράστιο το ποδισκοφόρο)
Crocus biflorus melantherus
Dianthus biflorus
Galium peloponnesiacum
Ornithogalum prasinantherum
Polygala cristagalli
Silene integripetala elafonesiaca
Stachys chrysantha
Teucrium francisci-werneri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Ophiomorus punctatissimus (Οφιόμορος)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη