Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PARALIAKI ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2450004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 10618.68
Χερσαία Έκταση (ha) 10618.68
Συνολική Περίμετρος (km) 183.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 624.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Limestone is a main element of the geological substrate and in combination with the intense inclination of coastal hills and mountains forms an impressive and strong relief. The site is characterized by the alternation of cliffs with small alluvial plains and the presence of small villages well incorporated, from an aesthetic point of view, within the landscape. The presence of artificial forest stands with Pinus halepensis must be emphasized. The areas, characterized by unproductive soil, have bauxite deposits and established docking facilities.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The forests with Juniperus phoenicea are very well represented and distributed. Taking into consideration the intense inclination of the relief, their slow growth and the difficulties of reestablishment of the vegetation on hard limestone, we realise their special ecological and aesthetic value. Their protection and sustainable management would be important for the future development of the area. The formations of Euphorbia dendroides in certain areas combine with the phrygana communities and create a mosaic of high ecological and aesthetic value. The remnants of the ancient Quercus macrolepis forest have been degraded and have a limited distribution. Special protection of the area is required. Concerning the vertebrate fauna of this site, some taxa, other than birds, are known to occur here (see section 3.2). Among them, mammalian and reptilian species are included in the lists of Annex II of the E.E.C. Directive 92/43. Of these, the monk seal Monachus monachus, is a priority species of this directive, and together with the bat Rhinolophus ferrumequinum, are threatened species in Greece mentioned in the Greek Red Data Book as "Endangered" and "Vulnerable" respectively. The remaining taxa are evaluated as Other Important Species according to the motivation system used in section 3.3. The hamster Cricetulus migratorius is a threatened taxon placed in the category "Endangered" in the Greek Red Data Book. Some of the Other Important Species taxa are protected by the Bern Convention (motivation C) whereas, all taxa are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981, thus being eligible for the D motivation. Cricetulus migratorius receives the D motivation since it shows the southwestern end of its distribution area in Greece. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The area is under constant land use pressure (mainly because of the construction of buildings in favour of village expansion) resulting in the degradation of vegetation and landscape. Fishing and tourism cause problems to the survival of the very few monk seals living in this site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula topaliana cordifolia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Cricetulus migratorius atticus (Νανοκρικετός)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη