Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα FARANGI GORGOPOTAMOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2440003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φθιώτιδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 523.02
Χερσαία Έκταση (ha) 523.02
Συνολική Περίμετρος (km) 9.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1560.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 175.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area contains the gorge and its fringes. The gorge is very deep, 1500 km, with very steep slopes, which make it practically inaccessible. The gorge has 2km length. The substrate is calcareous with local patches of chasmophytes. Along the gorge runs an intermittently (seasonaly) flowing river. The fringes are covered by maquis and phrygana.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The main importance of the area lies on that, due to its geomorphological structure and inaccessibility, it is naturally protected and offers a refuge to the vultures, especially for the golden eagle and chamois.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats are overgrazing by goats, illegal hunting and road construction along the lips of the upper part of the gorge.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Barbastella barbastellus (Μπαρμπαστέλλος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Plecotus auritus (Ωτονυχτερίδα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη