Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNES YLIKI KAI PARALIMNI - SYSTIMA VOIOTIKOU KIFISOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2410001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Βοιωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11606.50
Χερσαία Έκταση (ha) 11606.5
Συνολική Περίμετρος (km) 216.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 413.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 54.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site contains the lakes Yliki and Paralimni and the springs Piges ton Chariton connected by the river Voiotikos Kifissos that runs into Yliki. The mountains around the lakes are basically bare. The rest of the surrounding area is part of the plain of the now drained lake Kopais and is cultivated land. Kifissos has been canalised where it drains the plain. Around Paralimni there are some small vineyards. Before 1993, lake Paralimni could have been described by the habitat type 3150 of Directive 92/43/EEC (with Parvapotamion, Corine code 22.422, and not with Magnopotamion). The species characterizing the vegetation are: Potamogeton crispus, P. nodosus, Ceratophyllum demersum, Miriophyllum spicatum. Habitat type 3280 describes the characteristic vegetation of a constantly flowing Mediterranean river with Paspalo-Agrostidion and hanging curtains of Salix alba and populus alba. Viotikos Kifissos has this characteristic vegetation, but without constantly running waters. Habitat type 3170 describes an area with the species Cyperus fuscus, Crypsis alopecuroides and Menta pulegium. 5332 is used to describe low -not exceeding 1 m-, sparsely covereddiss-dominated Quercus coccifera garrigue (not including the species Ampelodesmus).
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area has the following endemic species of fish: Scardinius graecus, endemic to the lakes; Barbus graecus endemic to the region; Rutilus beoticus, Rutilus ylikiensis endemic to Greece. Barbus graecus and Rutilus ylikiensis are considered locally threatened. Here lives a genetically differentiated population of the dice snace Natrix tesselata. Kifissos river is an important site for the presence of otters, Lutra lutra. The caves around the lake Yliki have an endemic species of Coleoptera, Laemostenus vignai. In the area around Orhomenos (Dionysos) an endemic species of Orthoptera Dolichopoda vandeli is present. The two lakes and the rivers Voiotikos Kifissos and Melas form a continuous system of inland waters. As a wetland the lakes Yliki and Paralimni are nowadays less important although they are considered EC important bird areas and have some raptor species as well. It is also the southernmost nesting area of storks in Greece. The lake Paralimni was completely drained in 1993 due to the draught and a significant part of it is presently cultivated. The remaining underground water is pumped off for the irrigation of the nearby cultivations and also used for the water supply of Chalkida. Provided that the waters of Paralimni will be left to recover and resume their former status the area could still retain its previous significance for migratory birds. Lake Yliki is used for the water supply of Athens and Paralimni for the water supply of Chalkida.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DBirds: Charadrius morinellius: Belongs to the CORINE endangered birds. It is also included in the Red Data Book of threatened vertebrates of Greece.NOTEThe population of Phoxinellus spp. of this site belongs to the species P. beoticus. According to some authors (Ladiges & Vogt, 1979; Economidis, 1991) this species belongs to the genus Pseudophoxinus.According to Ladiges & Vogt (1979) Rutilus rubilio includes R. ylikiensis as a synonym. However, according to other authors (Economidis, 1991), R. ylikiensis is a valid species.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Apart from the impacts and threats mentioned in section 6.1, emphasis should be put to the stress the area is under, due to the excessive irrigation works and the constant expansion of the nearby villages. A significant problem is also the run-off of chemicals and fertilizers used in the surrounding agricultural land. Kifissos shows a trend towards eutrophication. The lakes have suffered since 1992 from a severe fall of their water level because of draught.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber gemonensis gemonensis
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Scardinius graecus (Καλαμίθρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη