Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα THALASSIA PERIOCHI KOLPOU KYPARISSIAS: AKR. KATAKOLO - KYPARISSIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2330008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηλείας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11042.19
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 131.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 15.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This marine area expands from Cape Katakolo to Kyparissia town in western Peloponnisos. The substrate is sandy and the seabed is covered by fine-grained sand with scattered eroded calcareous rocks. Wide beaches of fine sand are backed by dunes along the coastline. The bay is not deep. Patches of Cymodocea nodosa in the shallows are followed by the beds of Posidonia. The latter are very well developed with high density population and robust plants. On the calcareous rocks a few species of macrophytes grow.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The beds of Posidonia in the site are probably the best developed of all around Peloponnisos. They constitute an unseparable part of the marine ecosystem as they offer ground for fish to lay eggs, to find food and shelter. The marine phanoerogam Posidonia oceanica is a very good bioindicator of the ecological conditions of a marine environment. Additionally, the sea turtle Caretta caretta uses the Posidonia meadows for resting and feeding. Studies have shown that the adjacent sandy beaches of the bay are very important nesting areas for the loggerhead turtle Caretta caretta. (For details see the texts of the site THINES KYPARISSIAS). Both organisms are facing extinction in the Mediterranean Sea, either because of large urban sources of pollution - as in the case of Posidonia - or because of tourist activities in the coastal sea zone and the nesting areas - as in the case of the turtle. C. caretta is a priority species of the Dircetive 92/43/EEC, also mentioned in the Greek Red Data Book as "Endangered". Another vertebrate taxon, the fish Syngnathus abaster, also occurs in this site; it is evaluated as an Other Important Species (section 3.3) since it is mentioned in the lists of the Bern Convention (motivation C).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Although the area accepts quite a large number of recreational visitors every year, important tourist units do not exist nearby. In this way, the site is free from potential pollution sources.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Posidonia oceanica (Ποσειδονία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Αξιόλογα Ψάρια
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη