Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PARAKTIA THALASSIA ZONI APO AKR. KYLLINI EOS TOUMPI - KALOGRIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2330007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηλείας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13166.35
Χερσαία Έκταση (ha) 2236.63
Συνολική Περίμετρος (km) 102.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 239.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes the coastal region extending from Kalogria beach to the Kyllini cape. The substrate is sandy and not very deep (max. depth 15 m), hosting the beds of Posidonia oceanica. Studies have shown that these sandy beaches are potential nesting areas of the Loggerhead Turtle Caretta caretta. The beach from Kalogria to Manolada is backed by a dune system with typical vegetation such as Ammophila arenaria and Euphorbia paralias. Further up the dunes, there is a strip of Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, etc. After the dunes the coastal forest of Strofilia starts, which is gradually substituted by agricultural land. Further south, the beach is comprised of fine sand and is backed by low-lying dunes down to the mouth of Kotichi lagoon where the sandstrip becomes narrower. South of the lagoon the beach becomes too narrow and muddy, thus unsuitable for nesting.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The Posidonia oceanica beds are extensive and have a high density of plants. This marine phanerogam is sensitive to pollution and hosts great numbers of both animal and plant organisms. Many epiphytic macroalgal species, and many species of gastropod use the leaves as substrate for their growth.The seagrass Cymodocea nodosa grows in the very shallow waters of the area. It consists the characteristisc vegetation of the lagoon and it replaces the Posidonia oceanica beds at the Kyllini harbour. Apart from Caretta caretta, which is a priority species for the Directive 92/43/EEC and an "Endangered" Greek taxon according to the Greek Red Data Book, the Bottle-nosed Dolphin Tursiops truncatus is also a species mentioned in Annex II of the same Directive. Moreover, this dolphin is protected by the Bern and CITES Conventions and the Greek Presidential Decree 67/1981. Of the other vertebrates occurring in the site, there are fish taxa evaluated as Other Important Species according to the motivation system used in sections 3.3, protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 thus receiving motivation D. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D is included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe".

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα High tourism in the area, along with the subsequent heavy traffic of all types of vehicles, may cause destruction of the structure and vegetation of the sand dunes and destruction of the nests, endanger the egg-lying of the loggerhead turtle, and result in the collection and death of reptiles (mainly turtles and snakes). The exploitation of the lagoon by the KOTYCHI A.E -a fish farm- and the heavy loads of agricultural chemicals it receives from the surrounding areas, may disturb the development of the upper limits of the Posidonia oceanica beds.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Posidonia oceanica (Ποσειδονία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Rhinolophus euryale (Μεσορινόλοφος)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη