Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SPILAIO KASTRION
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2320009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 308.02
Χερσαία Έκταση (ha) 308.02
Συνολική Περίμετρος (km) 7.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 979.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 660.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου From a geological point of view, the area is mainly characterized by limestone. Flysch and alluvial formations also occur but to a lesser extent. The area is more or less even with small inclinations surrounded by the abrupt hill formations of Mt. Aroania.Formations of evergreen broad-leaved species cover the majority of the area, with the dominant species being Quercus coccifera and Juniperus oxycedrus and phrygana communities with species such as Sarcopoterium spinosum and Phlomis fruticosa. These are degraded communities due to human activities observed in the area. Abandoned fields are noticable and here the phrygana and macchia vegetation gradually develop in a process of natural succession.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The evergreen sclerophylous vegetation of the area in combination with the occurrence of the Castria cave, make the area of a significant ecological, ecotourist and educational importance. Therefore, the protection and conservation of Abies cephalonica forest as a main element of this site is required.Although the site's fauna is moderately diverse, its importance is appreciated. Some bat taxa are included in Annex II of the Directive 92/43/EEC (see section 3.2). All the following are threatened in Greece: Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersi and Myotis myotis are considered as "Endangered" and the remaining as "Vulnerable" taxa according to the Greek Red Data Book. They also appeared in the species lists of the Bern Convention and the Greek Presidential Decree 67/1981. Rhinolophus mehelyi is said to be the rarest of the rhinolophid bats in Greece.The stream frog Rana graeca, and the lizard taxa listed in the section 3.3 are evaluated as Other Important Species. The lacertid lizard Podarcis peloponnesiaca is a Greek taxon endemic to Peloponnisos. All these taxa receive C and D motivations since they have been protected by the Bern Convention and the Greek Presidential Decree, respectively.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα This site has become a significant tourist attraction during the recent years, contributing to the tourist development of the whole area. The intensive grazing within the habitats of the site in combination with the tourist activities contribute to the degradation of their ecologic characteristics. The gradually increasing tourist interest for the Kastria cave (Spilaio Kastrion), which was opened to the public, is very likely to cause problems to the delicate cave fauna. The disturbance of bat colonies (especially that of the very susceptible Miniopterus schreibersi) because of the continuous visitors present, lights, and their effects on the caves sensitive biotic and abiotic functions could even lead to the bats being completely driven away.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Centaurea raphanina mixta
Cerastium candidissimum
Onobrychis ebenoides
Scorzonera crocifolia
Silene congesta
Thlaspi graecum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Rhinolophus mehelyi (Ρινόλοφος του Μεχέλυ)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη