Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα FARANGI VOURAIKOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2320003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2176.31
Χερσαία Έκταση (ha) 2176.31
Συνολική Περίμετρος (km) 41.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1128.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 65.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Vouraikos gorge is situated in the northern part of Peloponnisos. It is positioned between Mt. Aroania (Chelmos) and the eastern parts of Mt. Panachaiko. The Vouraikos river, which has shaped this steep-sided, deep gorge flows from the mountains of Kalavryta. The gorge begins about 3 km south of the village of Kato Zachlorou and runs parallel to the river, which enters the sea close to the coastal city of Diakofto. A railway leading from Diakofto to Kalavryta runs through the gorge. Many streams enter the river, along its course, the main one being Avrigiolaka, which flows from the village of Mamousia. The gorge is very narrow in several places, while in others it is wider.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Vouraikos gorge is of great ecological interest because of the large variation of the flora and fauna found here. Its major importance lies in the presence of many endemic plants the most important of these being: 1) Peucentanum achaicum, which is a local endemic classified as "Rare" in the WCMC Plants Database and in the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (UNEP, 1991). This plant is also protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981); 2) Achillea umbellata subsp. monocephala, which is also a local endemic with limited presence on the northern slopes of Mt. Chelmos and in the Vouraikos gorge near the village of Kerpini; 3) Aurinia moreana, which grows on mountains of N. Peloponnisos; 4) Silene congesta subsp. moreana and Campanula topaliana subsp. cordifolia, both Peloponnesian endemics; 5) Asperula arcadiensis with scattered populations in the Vouraikos gorge and a limited distribution area in northern Peloponnisos and Sterea Ellada, and 6) the Greek endemics Stachys parolinii and Campanula rupestris classified as "Rare" in the WCMC Plants Database. This latter taxon is also protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981). As concerning the species listed in section 3.3 with motivation D, the following reasons must be mentioned: 1) Centaurea spruneri is a Balkan endemic classified as "Rare" in the WCMC Plants Database. 2) Anthemis tinctoria subsp. parnassica has an interesting phytogeographical distribution in the Balkan Peninsula and Anatolia.Vouraikos gorge apart from its great ecological interest, is an area of special natural beauty due to its interesting geological formations (vertical cliffs, caves, etc.) and its rapid river, as well as its dense vegetation comprising mainly of Pinus halepensis, Abies cephalonica, Platanus orientalis and Quercus ilex forests.Of the non-bird vertebrates known to occur in this site the Otter, Lutra lutra, the tortoises Testudo hermani and T. marginata and the Leopard Snake Elaphe situla are species, which appear in Annex II of the Directive 92/43/EEC (see section 3.2). Lutra lutra is a threatened in Greece. Besides these taxa, several others have been characterized as Other Important Species on the basis of the motivation system of sections 3.3. Among them, the Brown Long-eared Bat Plecotus auritus and the Grey Hamster Cricetulus migratorius are "Endangered". Algyroides moreoticus and Podarcis peloponnesiaca are endemic to Peloponnisos (the first two lizards are also found on the islands of Ithaki, Kefalonia and Zakynthos in the Ionian Sea) (motivation B).All of the other important species with the exception of Cricetulus migratorius, are protected by the Bern Convention, and therefore justify motivation C. Moreover, the Wildcat Felis silvestris has been included in the CITES Convention (motivation C). With the exception of Ablepharus kitaibelii, Martes foina, Felis silvestris the remaining taxa have been included in the Greek Presidential Decree 67/1981 and, therefore, receive motivation D. Moreover, the following taxa have been evaluated by the CORINE-Biotopes Project and so are eligible for motivation D: the toad Bufo viridis, the frogs Hyla arborea and Rana dalmatina, the lizard Ablepharus kitaibelii, the bat Plecotus auritus and the Wildcat Felis silvestris. Also, the bat Plecotus auritus receives motivation D for the additional reason of being mentioned by the UNEP list. The Balkan endemic taxa, i.e., the colubrid snake Coluber gemonensis, and the dormouse Glis g. pindicus are additionally allocated motivation D. Finally, two taxa are also marked with motivation D for the following reasons: for C. migratorius this site lies at the western limit of its distribution area; the Wildcat Felis silvestris is generally rare to very rare in Greece.The gorge of Vouraikos is an EC Important Bird Area mainly because of the occurrence of some rare birds of prey such as the accipitrids Pernis apivorus, Gyps fulvus ("Vulnerable"), Aquila chrysaetos ("Vulnerable"), and the falcons Falco tinnunculus and F. peregrinus ("Insufficiently Known").To conclude, the presence of endemic and rare animal taxa and the formation of species-rich and dense animal communities adapted to a very ecologically interesting environment, make the zoological importance of this site obvious. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention.The invertebrate species listed in sections 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Thersamonia thersamon and Pieris krueperi are included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe". Spialia phlomidis is also included in the IUCN Red List.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Nowadays, the ecological balance of the gorge is disturbed mainly by waste from the cheese-dairies entering the Vouraikos river, by the domestic waste deriving from the surrounding villages, as well as by garbage and grazing by goats. Stock-farming activity is responsible for floristic differentiation due to selective grazing and thus having an indirect effect on the animal habitats. A large part of the pine forest on the western slopes of the gorge (near the Avrigiolaka stream) has also been destroyed by fire. Among the factors threatening this site we should firstly mention tourism and hunting, as it is quite difficult for these to be fully controlled because of the site's topographical peculiarities. Tourism throughout the year, but especially during the summer, can cause damage to the gorge's biocommunities in many and various ways considering the fact that one can get access to the site not only by walking, but also by car and train. It is true that the site offers plenty of beautiful places for leisure, recreation activities, picnics and photography, etc., apart from the famous Mega Spilaio monastery lying in about the middle of the site. The accessibility of the area and the constantly increasing human presence (hunters included) disturb and may affect the wildlife of this area.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Achillea umbellata monocephala
Asperula arcadiensis
Aurinia moreana
Campanula topaliana cordifolia
Hypericum vesiculosum (Υπερικό το κυστοφόρο)
Onobrychis ebenoides
Silene congesta
Stachys parolinii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Cricetulus migratorius atticus (Νανοκρικετός)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Plecotus auritus (Ωτονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Cyaniris helena (Κουανίρις η Ελένη)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Parnassius mnemosyne athene (Παρνάσσιος των Αθηνών)
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη