Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI OZEROS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2310008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1258.49
Χερσαία Έκταση (ha) 1258.49
Συνολική Περίμετρος (km) 13.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 222.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 23.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The freshwater lake of Ozeros (or Galitsa) is situated west of river Acheloos, almost at the same latitude as the town of Agrinio. It covers an area ranging between 10 and 11.1 km2, has a circumference of 14 km, a maximum length of 5 km, maximum width of 2.6 km and a depth of 8-10 m. It is a karstic lake of tectonic origin and occurs across the tectonic graben of Agrinio (Leontaris, 1970). This lake has a large drainage basin (66.2 km2), the western part of which contains the east part of Lycovitsi hill, and the eastern part an area of extensive cultivation. The lake is supplied with water from torrents that occur mainly in the east-southeast part, as well as from the Acheloos river, when it overflows. It shows large changes in the water level, which are mainly attributed to underground drainage. Characteristic of the area is the presence of steep westerly and south-westerly slopes and the karstic formations such as dolines, limestone-breccia etc. All the other sides show a flat relief towards the lake. At the northwest sides of the lake there is a large amount of silt, while at the north and south coasts of the lake marles, sands, sandstones, pebbles and clays as well as alluvial soils are observed. The rest of the flat area towards Acheloos river is covered by sedimentary formations comprising clays and silts etc., transported by the flow of the Acheloos river. These formations have an average width of 80 m. According to the studies of Koussouris (1978) and Overbeck et al.(1982), Ozeros was basically considered oligotrophic, but the tracheophytes that have been found there mostly occur in eutrophic or mesotrophic lakes (Koumpli Sovatzi 1983). From the thermal point of view Ozeros is a warm, monomictic lake, and belongs to the Carbonate type (Overbeck et al. 1982). The west side of the lake is rocky and shrubby vegetation has developed there. A great fire some years ago destroyed a large part of this vegetation and recovery is slow. In these places phrygana with the dominating plant species Phlomis fruticosa has developed. Only a narrow sandy zone occurs at the base of the rocky coast, where the species Lippia nodiflora grows. At the other sides of the lake agricultural fields are extensive. At the eastern side, marshes with vegetation dominated by the species Scirpus maritimus , Eleocharis palustris, Carex otrubae etc. occur. An almost continuous zone of hyperydates Phragmites australis and Typha domingensis occurs especially at the eastern side of the lake and Scirpus littoralis is interspersed in several places. In the median sublittoral zone, the species Potamogeton nodosus has a topical development, while in the lower sublittoral zone the species Najas marina predominates. At the south and east side of the lake a sporadic riparian vegetation with Vitex agnus-castus, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus and Tamarix tetrandra is developed, while Phragmites australis occurs in only one small cluster. The old riparian forest has been drastically reduced and only a few isolated clusters with Populus and Salix occur. The aquatic microorganisms, which are the dominant element of the primary flora and are indicators of the biological status of the lake, comprise many species of Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta (Diatomae), Chrysophyta and Pyrrhophyta. Many of them have important phytogeographical distributions, while others are rare, or locally distributed. Some of the taxa are also endemic to Greece.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The lake maintains an interesting flora and fauna and is also very scenic. Extensive reed-beds, that offer refuge to wild fauna, are also developed at the lake's shore. Among the plant taxa of the site, the important species Lippia nodiflora, which has an interesting geographical distribution, as well as Ranunculus baudotii and Valerianella locusta occur. These are of great interest from a chorological point of view because they present a limited or scattered distribution within Greece. Also interesting are many of the aquatic microorganisms, which are rare, sporadically distributed or Greek endemics. Some vertebrate species (excluding birds) recorded as occurring in this site are included in Annex II of the Directive 92/43/ EEC (section 3.2).As regards the remaining fish taxa, Economidis (pers. comm.) suggests that Phoxinellus pleurobipunctatus and Cobitis hellenica can be classified under the Directive species names Phoxinellus spp. and Cobitis taenia, respectively. Other and Greek Important Species have been recorded in this site (section 3.3). Τhe bat P. pipistrellus and the jackal Canis aureus are mentioned in the Greek Red Data Book under the categories, "Endangered" for the bat, and "Vulnerable" for the jackal (motivation A). Moreover, the fish Scardinius acarnanicus is Greek endemic taxon (motivation B). Excluding the fish Scardinius acarnanicus and the jackal Canis aureus, the remaining taxa are included in the Bern Convention and therefore receive motivation C. Furthermore, the wildcat Felis silvestris is eligible for motivation C since it is also protected by the CITES Convention. Τhe frog Hyla arborea, the colubrid snake Natrix natrix, and the bat Pipistrellus pipistrellus are listed in the Greek Presidential Decree 67/1981 (motivation D). The frog Hyla arborea, the lizard Ablepharus kitaibelii, and the wildcat Felis silvestris, have been evaluated by the CORINE-Biotopes Project and thus justify motivation D. The wildcat deserves motivation D since it is believed to be rare in Greece. Like the other lakes of Aitoloakarnania, Ozeros is important for migratory birds. Also, some waterfowl use the lake as a breeding area and a number of birds of prey have also been recorded here. Besides all these, the lake is valuable for irrigation, fishing, recreation, as well as for scientific and educational purposes.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The eutrophication of the littoral zones is due to the fact that these zones are loaded with pesticides and fertilizers originating from the agricultural activities around the lake. This site is heavily polluted due to the fact that many industries discharge their waste into the environment without previous cleaning processes. This pollution has negative effects on the otter population, because this species is susceptible to polluted waters. On the other hand, the continuously increasing water pumping for irrigation and overfishing has negative influences on the fish populations. The riparian forests are negatively influenced because of continuous tree-felling, fires and land reclamation. The destruction of reed communities that offer refuge to part of the fauna of this site and also act as a natural water filter, leads to great ecological problems.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ranunculus baudotii
Valerianella locusta
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Meles meles (Ασβός)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Αξιόλογα Ψάρια
Cobitis trichonica (Τριχονοβελονίτσα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη