Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS VARASOVA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2310005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1443.30
Χερσαία Έκταση (ha) 1443.3
Συνολική Περίμετρος (km) 17.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 903.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mount Varasova is situated in the south-western part of Aitoloakarnania, east of the Evinos river estuaries. It consists of a limestone mass with an altitude of 914 m (peak Sfyri). Characteristic is that in its southern, south-eastern and south-western parts extensive steep slopes with sparse chasmophytic vegetation occur. These slopes descend steeply to the coast, near the villages of Kato Vasiliki and Kryoneri. At the lower altitudes of its eastern, north-eastern and northern sides shruby vegetation is developed mainly consisting of Quercus coccifera, Q. ilex, Pistacia lentiscus, Olea europea, Arbutus unedo, Erica arborea, Juniperus phoenicea, etc. This vegetation is in a good state of conservation in several places, while in others it has been degraded because of overgrazing or fires. The upper part of these areas is almost bare with sparse chasmophytic vegetation and in several places sparse, wooded areas consisting mainly of Quercus ilex, Olea europea and Juniperus phoenicea. This habitat is common on the mountains of Sterea Ellada. The lower part of the western side of the mountain is covered by phrygana, while the upper part is characterized by steep slopes with sparse chasmophytic vegetation. At the foot of the southern part of the mountain, between the two vertical cliffs, a small marsh occurs during the winter. In this place Juncus predominates. On the slope above this marsh shruby vegetation is developed, which mainly consists of Pistacia lentiscus. Screes are observed in this area. At the eastern foot of the mountain olive groves occur, while at its western foot cultivated fields and grasslands are extensive.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The special interest of Mt. Varasova as a unique biotope is due to its steep almost vertical slopes occurring mainly on its southern, south-western and south-eastern sides. These slopes make approach difficult or impossible, and for that reason the mountain remains a significant refuge for an important flora and fauna. The most important area of the mountain is concentrated on the bare, almost vertical cliffs. In these places, many endemic or rare plants live. The most important plant species is Centaurea alba subsp. heldreichii, which is listed in Annex II of Directive 92/43/EEC, in the Bern Convention, and in the WCMC (under the category "Endangered"). It is also protected by the Presidential Decree 67/1981. This plant is a rare local endemic, which grows on limestone cliffs near the sea, mainly near the village of Kryoneri. From the endemic species listed in section 3.3 the most important are Reseda tympaea, Stachys parolinii, which are endemic mainly to W Greece and have been noted as "Rare" according to the WCMC list. The species Crocus sieberi which occur in this site, is Balkan endemic. As far as the non-bird vertebrate fauna of this site is concerned, some species listed in Annex II of the Directive 92/43/EEC have been reported as occurring there (see section 3.2). Of these, the bat Rhinolophus ferrumequinum is a threatened taxon mentioned in the Greek Red Data Book as "Vulnerable". All these species are also protected by the Bern Convention and Greek legislation. Some more vertebrates have been recorded as Other Important Important Species and are listed in sections 3.3. All are protected by the Bern Convention and are, therefore, marked by motivation C. Moreover, apart from some, all the other taxa are also marked with motivation D since they are included either in the lists of the Greek Presidential Decree 67/1981 (B. bufo, Hyla arborea, Lacerta trilineata, Coluber gemonensis), and/or in the handbook of the CORINE-Biotopes Project (Hyla arborea, Ablepharus kitaibelii). The colubrid snake Coluber is also allocated the D motivation since the former is a Balkan endemic taxon. A remarkable avifauna inhabits this site. The most important bird taxa are some birds of prey, such as Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus and Falco peregrinus; all three are threatened species according to the data given by the Greek Red Data Book (the first two are considered "Vulnerable" and the third "Insufficiently Known"). The extensive wetlands of Mesolongi and Evinos river neighbouring Mt. Varasova is one more reason indicating its major importance and quality.This mountain is well known to climbers because, although it isn't a high mountain, it is of interest due to its geomorphology and geographical position. The view from the peaks of Sfyri and Ailias of vertical southerly slopes and the Patraikos Gulf is impressive. The abrupt caves, that exist mainly on the north-eastern side of the mountain are also interesting. These caves had attracted many ascetic monks during the 12th-19th centuries, who had built a miniature Agion Oros. Today the ascetic cave Ascitario of Agioi Pateres and ruins of Agios Dimitrios, a byzantine church, are preserved.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The fauna of Mt. Varasova is mainly threatened by illegal hunting. The north-eastern side of the mountain is degraded because of overgrazing and fires. The almost vertical cliffs that descend abruptly to the sea on the southern side of the mountain are not so endangered because approach to them is difficult or impossible.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula drabifolia (Καμπανούλα η δραβόφυλλη)
Centaurea alba albanica
Crocus sieberi sieberi
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus (Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης)
Reseda tymphaea
Stachys parolinii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη