Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PARAKTIA THALASSIA ZONI APO KANONI EOS MESONGI (KERKYRA)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2230005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 888.00
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 32.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 112.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area is located in the east part of Kerkyra Island including the coastal sea area between Kanoni and Mesoggi villages. In the area of Kanoni the water is shallow, and little exposed with smooth rocks at a depth of 0.5 m, and a few fairly secluded pools. The rocks are psammitic. Among the upper rocks the marine phanerogam Cymodocea nodosa grows on sandy substrate. The beds of Posidonia oceanica expand at depths below 1.5 m southwards to Mesoggi. In this area the sea bottom is stony and sandy with stones and rocks of all sizes. The Phaeophyceae predominate while the dominance of the Cystoseiretum crinitae community.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The presence of the marine phanerogam Posidonia oceanica in the form of its meadows is of great ecological importance. The beds of Posidonia constitute the most important coastal ecosystem in the Mediterranean Sea as it contributes considerably to primary production serve as suitable place for laying eggs fishes and supplies a perfect habitat for many animal and plant species. The beds grow denser towards Mesoggi. This marine area is characterized by a great diversity in flora and vegetation. Particularly Cystoseira communities also typical of the Mediterranean basin have an important role in the structure of the coastal ecosystems. In this site Tursiops truncatus and the fish Syngnathus abaster occur. The former taxon is listed in Annex II of the Directive 92/43/EEC (see section 3.2) and protected by the Bern and CITES Conventions, as well as the Greek Presidential Decree 67/1981. It is a species of great importance, since its Mediterranean populations are in decline. The fish taxon is evaluated as an Other Important Species (section 3.3) as it is protected by the Bern Convention and therefore marked with motivation C.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα At this area and especially in the Kanoni vicinity intensive recreational activities and general human activities have a result on the habitats. This situation has a negative effect on the Tursiops dolphins which usually prefer coastal waters.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη