Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2230004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5649.66
Χερσαία Έκταση (ha) 3010.49
Συνολική Περίμετρος (km) 47.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 220.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site consists of a group of calcareous islands and islets which are characterized by rocky and eroded coasts, as well as of the surrounding sea area confined by the isobath of 50 m. The biggest islands of this group, Paxoi and Antipaxoi also show an interesting topography. Paxoi is the only island of this group which is permanently inhabited. The flora of the area consists of about 450 taxa. The majority of them, c. 65%, are typical mediterranean elements but 2 species, namely Centaurea paxorum and Limonium antipaxorum, are local endemics. The main natural vegetation type which dominates in the site seems to be evergreen shrubs or tree-like shrubs belonging to either Oleo-Ceratonion (Ceratonia siliqua, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Calycotome villosa, Quercus coccifera etc.) or Quercion ilicis (Phyllirea media, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, Arbutus adrachne etc). Clusters of Mediterranean conifers (Juniperus phoenicea, Pinus halepensis and Cupressus sempervirens) are not uncommon within both the above mentioned vegetation types. Juniperus phoenicea and Pinus halepensis seem to be localized in the northwestern and southeastern part (islet Mogonisi) of Paxoi island respectively. In the rocky coasts, the vegetation zone is characterized by the presence of several plant species adapted to the corresponding conditions viz. Crithmum maritimum, Silene sedoides, Reichardia picroides, Daucus carota, Brassica cretica, Limonium antipaxorum, Centaurea antipaxorum etc. In the central part of Paxoi island, the degradation of the Oleo-Ceratonion and Quercus ilicis, due to the human activities of deforestation (fires, olive groves, vineyards, etc), is obvious and the secondary vegetation type of phrygana (Coridothymion) is observed.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Maquis and phrygana occurring in the area are considered as representative types of the Mediterranean vegetation. The clusters of Cupressus sempervirens common throughout the main island are considered as remnants of a former Cupressus forest. Noteworthy is also the presence of two local endemic plant species within this site, Centaurea paxorum and Limonium antipaxorum, which, without doubt, should be included in the Red Data Book of Greek Plants.From the Other Important Species of Flora and Fauna in sections 3.3 the following taxa are included with motivation D, for the reasons mentioned below:α) Hyoseris radiata is an important species from biogeographical point of view as it shows a peculiar distribution in Greece (it is only known from the small islets of the Aegean area and the island of Crete).b) Orchis coriophora because Orchidaceae are always attractive and interesting species.The fauna of this insular site is mainly evaluated by the occurrence of the Monk Seal, Monachus monachus, and the Bottle-nosed Dolphin Tursiops truncatus, both included in Annex II of the Directive 92/43/EEC. The former taxon is a species of priority for this Directive, also mentioned in the Greek Red Data Book as an "Endangered" species. Although there is not enough quantitative data it is known that a very small seal colony occupies the steep rocky coasts of the two islands of the site, especially those of their western part. T. truncatus like the other Mediterranean dolphins is in decline, especially during the last decade, and according to the IUCN integrated studies are in urgent need of effective protection (Frantzis, pers. comm.). The remaining non-bird vertebrate fauna, which can be considered as important, according to the criteria of section 3.3, consists of the Striped Dolphin, Stenella coeruleoalba and some reptile taxa. The afore-mentioned dolphin is a "Vulnerable" Greek species (motivation A). All these taxa are protected by the Bern Convention, the Striped Dolphin also being protected by the CITES Convention (motivation C). The agamid lizard Agama stellio and the colubrid snake Elaphe longissima are already evaluated by the CORINE-Biotopes Project (motivation D). Also, except the Striped Dolphin, they are protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981) receiving motivation D for this reason but there are additional reasons justifying the same motivation being given to some taxa. Namely, a species of special interest is the Hardun, Agama stellio, not only since the northern Ionian Islands (Kerkyra and Paxoi) are at the northwestern end of its European distribution but also because the populations of these islands are small and fully isolated from all conspecific ones which are distributed in the Aegean area. The lizard Algyroides nigropunctatus is a west Balkan endemic. Furthermore, Paxoi is one of the very few Mediterranean islands inhabited by both green lizard species, Lacerta trilineata and Lacerta viridis. This site which is considered as an EC Important Bird Area, lies on the main bird-migration route of West Greece. Several important bird species use these islands as a refuge or station during migration. The islets of the area are also important for sea bird colonies.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The natural ecosystems in the islands and islets of this site are considered more or less stable since these days agricultural activities have been significantly reduced. Overpopulation during the summer months, human activities related to tourism and hunting seem to be real risks for the plant and animal communities of the site. Persecution by fishermen, illegal fishing, pollution of the coasts and the capability of tourists to reach the formerly unapproached rocky coasts comprise the reasons of threatening the monk seal's susceptible colony. The vulnerability of the remaining important taxa of the fauna of Paxoi is rather increased. With the exception of the quite numerous Algyroides nigropunctatus and Lacerta trilineata all other taxa are represented by small, loose or locally restricted populations; e.g. Agama stellio which has been found in only one locality of the island of Paxoi. Dolphins and especially Tursiops truncatus, which is mainly a coastal animal, need special protection measures in the Ionian Sea.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Hyoseris radiata
Orchis coriophora coriophora
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη